USLUGE OBRADE PODATAKA I ORGANIZACIJE ISTRAŽIVANJA


Ukoliko ste došli do ovog odeljka našeg sajta, verovatno je došao trenutak u kojem Vam je potrebna obrada podataka, ili će taj momenat uskoro doći. Pretpostavljamo da, kao i najveći broj naših klijenata, imate veliki broj pitanja i nedoumica u vezi sa ovim komplikovanim procesom.

Kome je ova usluga namenjena?

Usluge obrade podataka su namenjene svim punoletnim licima, bez obzira u koje svrhe primenjujete naše usluge. Neke od tipičnih situacija kada pružamo ove usluge jesu obrade podataka za svrhe izrade doktorske disertacije, naučno – istraživačkih radova, istraživanja tržišta i javnog mnjenja, interna istraživanja privatnih i državnih kompanija i slično.

Šta obrada podataka predstavlja?

Jednostavan odgovor: sve što je potrebno da uradimo za Vas, kako bismo odgovorili na Vaš problem istraživanja primenom adekvatnih statističkih metoda.
Nešto složeniji odgovor jeste da obrada podataka zavisi od potreba konkretnog klijenta i razlikuje se u svakom pojedinačnom slučaju. Mi nemamo univerzalni recept za obradu Vaših podataka, ali poznajemo gotovo sve statističke metode u oblasti društvenih nauka, i ovo znanje koristimo kada radimo sa Vašim podacima, tako da na svaki istraživački problem odgovaramo metodom obrade podataka koja je za njega adekvatna. Proces obrade podataka se može podeliti na sledeće faze:

I – pripremu podataka za obradu i formiranje matrice (baze) podataka
II – obradu podataka primenom odgovarajućih statističkih procedura
III – osnovnu interpretaciju rezultata, odnosno pisanje izveštaja o istraživanju

Više o ovome možete pročitati pod odeljkom „Šta sve ova usluga uključuje“.

Šta sve ova usluga uključuje?

I – priprema podataka za obradu i formiranje matrice (baze) podataka. Organizacija matrice (ili, kako se često popularno naziva, “baze”) podataka utiče na mogućnost primene određenih statističkih tehnika i povezana je sa nacrtom istraživanja. Priprema matrice podataka između ostalog podrazumeva proveru kvaliteta podataka i eventualne korekcije (eliminaciju pogrešnih unosa, tretman nedostajućih podataka, tretman aberantnih vrednosti), kao i eventualne transformacije sirovih podataka, kako bi se na adekvatan način mogle sprovesti statističke analize.
II – primenu statističkih procedura, što podrazumeva sprovođenje analiza, odnosno primenu adekvatnih statističkih modela i izračunavanje odgovarajućih statističkih pokazatelja. Na većinu istraživačkih pitanja može da se odgovori na različite načine. Mi Vam pomažemo da procenite šta je najadekvatniji odgovor na istraživački problem koji ste postavili, i koje statističke parametre je optimalno prikazati za potrebe Vašeg problema istraživanja.
III – osnovnu interpretaciju rezultata, odnosno pisanje izveštaja o istraživanju. Sve što smo uradili, dobićete u pisanoj formi uz propratna objašnjenja i komentare.

Ukoliko je potrebno, možemo zakazati dodatni termin konsultacija kako bismo „uživo“ razjasnili pojedine detalje.

Kakav je pravni status ovih usluga?

Naš Centar je jedna od retkih ustanova koja Vam usluge obrade podataka i statističkih konsultacija obezbeđuje na način koji je usklađen sa pravnom regulativom.
- Delatnosti centra su definisane Statutom Centra za bihejvioralnu genetiku;
- Cenovnik Centra za bihejvioralnu genetiku je odobren od strane Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu;
- Sa Vama potpisujemo ugovor o saradnji, kojim su definisane obostrane obaveze i prava. Prema standardnoj proceduri, obe ugovorne strane zadržavaju primerak ugovora.

Kako izgleda analiza (obrada) podataka na reprezentativnom primeru u praksi?

Prvi korak predstavlja Vaš dolazak na Filozofski fakultet. U ovom koraku definišemo šta je potrebno da uradimo za Vas, definišemo okvirnu cenu i preuzimamo Vaše podatke. Na primer, ukoliko Vam je potrebno nekoliko deskriptivnih analiza i dve analize varijanse, reći ćemo Vam da će se cena kretati između 7.000 i 10.000 RSD.
Nakon toga ćemo pripremiti Vaše podatke za analize i ponovo proveriti broj analiza koji je potreban da se uradi. Nakon toga ćemo Vam javiti konačnu cenu usluga (na primer, tačna cena iznosi 8.700 RSD) i ukoliko Vam ona odgovara potpisujemo ugovor.
Nakon potpisivanja ugovora sprovodimo obradu Vaših podataka, koja podrazumeva prethodno dogovorene analize. U zavisnosti od kompleksnosti analiza, procedura obrade podataka traje najduže 7 - 14 dana. Po završetku obrade podataka, obavestićemo Vas da su analize obavljene i proslediti Vam podatke i ispis rezultata. Nakon toga, Vi uplaćujete dogovoren iznos na naš žiro račun.
Statistika ne mora biti teška i komplikovana, ukoliko to za Vas rade eksperti.

Zašto baš nama treba da ukažete poverenje?

Zato što smo mi najkompetentniji tim stručnjaka u ovoj oblasti, koji možete angažovati u Srbiji.

Članovi Centra za bihejvioralnu genetiku, koji će raditi sa Vašim podacima su asistenti i nastavnici zaposleni na Odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu, koji su angažovani na predmetima koji pokrivaju metodološki i statistički spektar tema. O našem kvalitetu govore naše bibliografije, koje su dostupne na ovom linku.

Zato što mi znamo koliko Vaši podaci vrede i vodimo računa o njihovoj bezbednosti.

Svi smo mnogo puta prošli kroz zahtevan proces prikupljanja podataka, i prepoznajemo vrednost podataka koje nam ustupate. Vaše podatke koristimo isključivo prema Vašim zahtevima, i držimo ih u potpunoj anonimnosti, na sigurnom mestu.

Zato što imamo dugogodišnje praktično iskustvo u radu sa kompleksnim bazama podataka.

Sa velikim bazama podataka radimo svakodnevno. Razumemo njihovu organizaciju i strukturu. Znamo kako međuzavisnost delova baze podata utiče na rezultate, kada je ovo poželjno, a kada treba da se izbegne. Možemo adekvatno rešiti sve atipične situacije koje niste predvideli.

Koja je cena analize (obrade) podataka?

Da bi smo Vam odgovorili na ovo pitanje, prvo moramo detaljno pogledati Vaše podatke. Sve zavisi od toga šta je Vama potrebno. Cenovnik sa okvirnim cenama možete pogledati ovde.
 
© 2016 Centar za bihejvioralnu genetiku