Damir Bogdan
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 damirbogdan39@gmail.com


Datum rođenja
 03.09.1996.


Obrazovanje
od 2015.Student osnovnih studija psihologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Saradnja na projektima
od 2017.Učesnik na projektu “Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja”, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Saopštenja na skupovima nacionalnog nivoa
Šunjka, M., Bogdan, D. i Dinić, B. (2017. An aphotic belief: Dark Tetrad in relation to superstition. Rad predstavljen na naučno-stručnom skupu “Savremeni trendovi u psihologiji”, Novi Sad, 29-31. oktobar 2017.

 
© 2011 MyDay Interactive