Bojan Branovački
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 bojan.branovacki@gmail.com


Datum rođenja
 31.07.1992.


Obrazovanje
od 2016.Student doktorskih studija psihologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2016.Master psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2015.Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Saradnja na projektima
od 2011.učesnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Nasledni, sredinski i psihološki činionci mentalnog zdravlja.


Administrativne pozicije
2017.Član Organizacionog odbora, međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji, 19.-21.10, Novi Sad, Organizator: Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi sad


Ostalo
2014.,2015. i 2016..Učesnik u radionici Centra za bihejvioralnu genetiku na Festivalu nauke u Novom Sadu


Saopštenja na me]unarodnim skupovima
Smederevac S. & Branovački B. (2016). The structure of evaluative personality descriptors in Serbian language. Poster prezentovan na naučno-stručnom skupu „European conference of personality 18“. Temišvar, Rumunija.

Saopštenja na skupovima nacionalnog nivoa
Laketić J., Branovački B. & Milovanović I. (2015). Malih pet plus dva – verzije VP+2 za učenike osnovnih i srednjih škola. Prezentovano na naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Srbija.
Oljača M., Dinić B. & Branovački B. (2015). Nasilje prema roditeljima: atriburianje odgovornosti za nasilje i dimenzije agresivnosti. Prezentovano na naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Srbija.
Branovački B., Nikolašević Ž., Jovanov M. & Dinić B. (2015). HEXACO u socijalnom kontekstu. Prezentovano na naučno profesionalnom saboru psihologa. Zlatibor, Srbija.
Paunović N., Branovački B. & Ćirić M. (2015). Upitnik UOP-39: psihometrijska svojstva na osnovu podataka prikupljenih papir-olovka metodom i SAPA tehnologijom. Prezentovano na naučno-stručnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Beograd, Srbija.
Vinka Žunić, Marija Ćirić & Bojan Branovački (2014). Pol, starost i osobine ličnosti kao prediktori sklonosti ka nasilnom ponašanju. Prezentovano na naučno profesionalnom saboru psihologa. Zlatibor, Serbia.
Sara Raković, Bojan Branovački & Slobodan Golušin (2014). Inteligencija i školsko postignuće u svetlu naslednih i sredinskih činilaca. Prezentovano na naučno profesionalnom skupu Konteksti. Novi Sad, Serbia
Bojan Branovački & Marija Ćirić. (2013). Otvorenost prema iskustvu u srpskom jeziku – treća psiholeksička studija. Poster prezentovan na 61. nacionalnom naučno profesionalnom saboru psihologa. Donji Milanovac, Serbia
Bojan.Branovački & Marija Ćirić. (2013). Socijalna poželjnost pridevskih opisa ličnosti: treća psiholeksička studija u Srbiji. Prezentovano na naučno profesionalnom skupu suvremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Serbia.
Marija Ćirić & Bojan Branovački. (2013). Evaluativnost pridevskih opisa ličnosti u srpskom jeziku. Prezentovano na naučno profesionalnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Serbia.

 
© 2011 MyDay Interactive