Tijana Brzić
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 anajitt@gmail.com


Datum rođenja
 22.04.1994.


Obrazovanje
od 2013.Student osnovnih studija psihologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Saradnja na projektima
2013-2015. Učesnik na projektu "Podrška ranom razvoju u neformalnim romskim naseljima", Novosadski humanitarni centar
od 2016.Učesnik na projektu “Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja”, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Saopštenja na međunarodnim skupovima
Brzić T. I Vereš E. (2015). Efekti pola i osobina ličnosti prema HEXACO modelu na emocionalnu manipulativnost. Rad predstavljen na naučno-stručnom skupu “Savremeni trendovi u psihologiji”, Novi Sad, 29-31. oktobar 2015.

 
© 2011 MyDay Interactive