Doc. dr Petar Čolović
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 petar.colovic@uns.ac.rs


Datum rođenja
 14.11.1979.


Obrazovanje
2012.Doktor psiholoških nauka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2008.Magistar psiholoških nauka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2004.Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Naučna i stručna zvanja
od 2013.Docent na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2008-2013.Asistent na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2007-2008.Saradnik u nastavi na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Administrativne pozicije
2008 – 2011.sekretar redakcije časopisa Primenjena psihologija


Dodatna usavršavanja i specijalizacije
2014.letnja škola "Using R in personality Research", Bertinoro, Italija


Članstvo u naučnim i strukovnim udruženjima
Član Društva psihologa Srbije
Član Evropskog udruženja za psihologiju ličnosti - The European Association of Personality Psychology
International Society for the Study of Individual Differences


Učešće na projektima
od 2011.Učesnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
2011-2014.Učesnik na projektu Pokrajinskog sekretarijata za prosvetu i nauku AP Vojvodine Nasilje u savremenom društvu – kontekstualni i dispozicionalni činioci
2009-2010.Član istraživačkog tima projekta UNICEF Kancelarije u Beogradu i Pokrajinskog sekretarijat za obrazovanje AP Vojvodine Škola bez nasilja
2005-2006.Učesnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije Evaluacija i razvoj instrumenata za procenu ličnosti i psihopatoloških fenomena


Nagrade i priznanja
2011.Nagrada „Borislav Stevanović“ za naučni doprinos razvoju psihologije u Srbiji, Društvo psihologa Srbije

Odabrana bibliografija
Mihić, Lj., Čolović, P., Ignjatović, I., Smederevac, S., & Novović, Z. (2015). Anxiety between personality and cognition: The gray zone. Personality and Individual Differences, 78, 19 - 23.
Mitrović, D., Smederevac, S., Čolović, P., Kodžopeljić, J., & Dinić, B. (2014). Personality prototypes based on dimensions of the revised reinforcement sensitivity theory among prisoners and non-prisoners. Personality and Individual Differences, 69, 50 - 55.
Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P., & Nikolašević, Ž. (2014). Validation of the measure of revised reinforcement sensitivity theory constructs. Journal of Individual Differences, 35, 12 – 21.
Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Mitrović, D., Dinić, B., & Čolović, P. (2014). School Bullying in Adolescence and Personality Traits A Person-Centered Approach. Journal of interpersonal violence, 29, 736-757.
Smederevac S., Mitrović D. i Čolović P. (2007). The Structure of the Lexical Personality Descriptors in Serbian Language. Psihologija, 40, 485-508.
Smederevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2010). Velikih pet plus dva: primena i interpretacija. Beograd: CPP.

Kompletna bibliografija
Monografije i zbornici radova
Smederevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2010). Velikih pet plus dva: primena i interpretacija. Beograd: CPP.
Članci u međunarodnim časopisima
Mihić, Lj., Čolović, P., Ignjatović, I., Smederevac, S., & Novović, Z. (2015). Anxiety between personality and cognition: The gray zone. Personality and Individual Differences, 78, 19 - 23.
Mitrović, D., Smederevac, S., Čolović, P., Kodžopeljić, J., & Dinić, B. (2014). Personality prototypes based on dimensions of the revised reinforcement sensitivity theory among prisoners and non-prisoners. Personality and Individual Differences, 69, 50 - 55.
Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Mitrović, D., Dinić, B., & Čolović, P. (2014). School Bullying in Adolescence and Personality Traits A Person-Centered Approach. Journal of interpersonal violence, 29, 736-757.
Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P., & Nikolašević, Ž. (2014). Validation of the measure of revised reinforcement sensitivity theory constructs. Journal of Individual Differences, 35, 12 – 21.
Mihić, Lj., Novović, Z., Čolović, P., & Smederevac, S. (2014). Serbian adaptation of the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS): Its facets and second-order structure. Psihologija, 47, 393 - 414.
Čolović, P., Smederevac, S., & Mitrović, D. (2009). Osobine ličnosti, starost i pol kao prediktori sklonosti ka samohendikepiranju [Personality traits, age and sex as predictors for self-handicapping tendency]. Psihologija, 42, 549 – 566.
Mitrović, D., Smederevac, S., & Čolović, P. (2008). Evaluacija Reformulisane teorije osetljivosti na potkrepljenje [Latent structure and construct validity of the reinforcement sensitivity questionnaire]. Psihologija, 41, 555-575.
Smederevac, S., Mitrović, D., & Čolović, P. (2007). The Structure of the Lexical Personality Descriptors in Serbian Language. Psihologija, 40, 485-508
Članci u časopisima nacionalnog nivoa
Čolović, P., Smederevac, S. i Mitrović, D. (2014). Velikih pet plus dva: validacija skraćene verzije. Primenjena psihologija, 7, 227 - 254.
Kodžopeljić, J., Dinić, B., Čolović, P. (2014). Validacija Upitnika za procenu nasilnog ponašanja kod odraslih. Primenjena psihologija, vol. 7, dodatak, 255-276.
Čolović, P., Kodžopeljić, J., Nikolašević, Ž. (2014). Upitnik PRONA: Procena vršnjačkog nasilja kod učenika osnovnih i srednjih škola. Primenjena psihologija, vol. 7, dodatak, 277-296.
Nikolašević, Ž., Mitrović, D., Dinić, B., & Čolović, P. (2012). Validacija simulirane verzije upitnika 16PF [Validation of the simulated version of 16PF questionnaire]. Primenjena psihologija, 5, 335 - 356.
Dujmović, A., & Čolović, P. (2012). Psihopatija i osobine ličnosti kod heroinskih zavisnika u tretmanu i opšte populacije [Psychopathy and personality traits of heroin addicts in treatment and general population]. Primenjena psihologija, 5, 357 - 374.
Čolović, P. (2011). Dve kategorije ili jedna dimenzija: taksometrijske analize modaliteta rizičnog ponašanja [Two categories or a single dimension: Taxometric analyses of risky behavior]. Primenjena psihologija, 4, 353 - 376.
Kodžopeljić, J., Smederevac, S. i Čolović, P. (2010). Razlike u učestalosti i oblicima nasilnog ponašanja između učenika osnovnih i srednjih škola. Primenjena psihologija, 3, 289 – 305.
Mitrović, D., Čolović, P. i Smederevac, S. (2009). Evaluation of Zuckerman-Kulhman Personality Questionnaire-50-CC in Serbian culture. Primenjena psihologija, 3, 217 – 230.
Mihić, V., Bodroža, B. i Čolović, P. (2009). Latentna struktura i konvergentna validnost nove skale autoritarnosti. Primenjena psihologija, 2, 111 – 127.
Maksimović, J., Raković, D., Jovanović, I. i Čolović, P. (2008). Povezanost vršnjačkog nasilja, osobina ličnosti i vaspitnih stavova. Primenjena psihologija, 1, 125 – 144.
Smederevac, S., Čolović, P., Mitrović, D., Đekić, B., & Nikolašević, Ž. (2006). Nasledni i sredinski činioci dimenzija Ajzenkovog PEN i Alternativnog petofaktorskog modela ličnosti. Psihologija, 39, 407 - 423.
Novović, Z., Čolović, P., Babić, M., & Mišić - Pavkov, G. (2006). Struktura kliničke i staračke depresivnosti: sličnosti i razlike. Psihologija, 39, 425 – 437.
Mitrović, D., Smederevac, S., Grujičić, S., & Čolović, P. (2006). Tipološki pristup rizičnom ponašanju adolescenata. Journal of the Institute for Educational Research, 38, 264 - 278.
Mitrović, D., Čolović, P., & Smederevac, S. (2005). Tipološki pristup dimenzijama evaluacije drugih. Psihologija, 38, 403 - 421.
Čolović, P., Mitrović, D. & Smederevac, S. (2005). Evaluacija modela Pet velikih u našoj kulturi primenom upitnika FIBI. Psihologija, 38, 55 - 76.
Poglavlja u monografijama i zbornicima radova
Smederevac, S., Čolović, P. i Mitrović, D. (2010). Procena osetljivosti na potkrepljenje. U Biro Mikloš, Smederevac Snežana i Novović Zdenka (ur.) Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena (str. 89 – 100). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Čolović, P., Mitrović, D. i Smederevac, S. (2010). Procena nerealističkog optimizma. U M. Biro, S. Smederevac i Z. Novović (ur.) Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena (pp 101-110). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Mitrović, D., Smederevac, S. i Čolović, P. (2010). Procena samohendikepirajućeg ponašanja: SH upitnik. U M. Biro, S. Smederevac i Z. Novović (Ur.), Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena (str. 111 – 122). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Čolović Petar i Smederevac Snežana (2007). Relacije dimenzija traženje senzacija i Grejovog modela. U Biro Mikloš i Smederevac Snežana (urednici) Psihologija i društvo (str. 43 – 54). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Čolović Petar, Mitrović Dušanka, Smederevac Snežana i Smiljanić Jelena (2006). Relacije između konstrukta traženja senzacija i Ajzenkovog modela ličnosti. U Kuzmanović Bora i Krnjajić Zora (urednici) Emprijska istraživanja u psihologiji 2006 – Zbornik radova (str. 257 - 264). Beograd: Institut za psihologiju.
Smederevac Snežana, Mitrović Dušanka i Čolović Petar (2005). Tipološki pristup opisu ličnosti u prostoru dimenzija modela Pet velikih, agresivnosti i empatije. U: Mirjana Franceško i Marija Zotović (Uredinici). Ličnost u višekulturnom društvu, 5, Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji, 285 - 301.

Saopštenja na međunarodnim skupovima
Smederevac, S. & Čolović, P. (2016). The impact of descriptor frequencies in psycho-lexical studies: a study in Serbian. 2nd World Conference on Personality, 126, March 31 – April 04, Buzios, Brazil.
Čolović, P. & Smederevac, S. (2016). Psycholexical studies in Serbian language: the role of descriptors of temporary states and moods. 2nd World Conference on Personality, 55, March 31 – April 04, Buzios, Brazil.
Mitrović, D., & Čolović, P. (2014). Lexical personality descriptors in Serbian language: The effect of criteria for variable selection. 17th European Conference on Personality, Book of Abstracts, 277-278, July 15-19, Lausanne, Switzerland.
Čolović, P., & Mitrović, D. (2014). Personality types in domains of self- and peer- assessment: Does degree of acquaintanceship make a difference? 17th European Conference on Personality, Book of Abstracts, 330, July 15-19, Lausanne, Switzerland.
Kodžopeljić, J., Nikolašević, Ž., Čolović, P., & Bugarski, V. (2014). Task completion time on the Trail Making Test-A: Interaction effects of rRST dimensions and age. 17th European Conference on Personality, Book of Abstracts, 326 - 327, July 15-19, Lausanne, Switzerland.
Smederevac, S., & Colovic, P. (2013). Adjective personality descriptors in Serbian language and HEXACO dimensions: similarities and discrepancies. Poster presented at the ISSID 2013 Conference, Barcelona, Spain.
Čolović, P., Mitrović, D., & Kodžopeljić, J. (2013). Personality types based on Gray’s model predict physical violence in males. Poster presented at the ISSID 2013 Conference, Barcelona, Spain.
Mitrović, D., Čolović, P., & Kodžopeljić, J. (2013). Personality types based on Seven-factor lexical model in children aged 11-14. Poster presented at the ISSID 2013 Conference, Barcelona, Spain.
Mihić, Lj., Čolović, P., Jokić-Begić, N., Lauri Korajlija, A., & Jurin, T. (2013). To be sure about the latent nature of anxiety sensitivity. 34th STAR Conference, Faro, Portugal.
Čolović, P., Smederevac, S., Milin, P., & Mitrović, D. (2012). The structure of mid- to most frequent lexical personality descriptors in the Serbian language. 16th European Conference on Personality, Book of Abstracts, 204-205, July 10-14, Trieste, Italy.
Smederevac, S., Dinić, B., Mitrović, D., & Čolović, P. (2012). Honesty - Humility vs. Positive and Negative valence - similar or different content? 16th European Conference on Personality, Book of Abstracts, 210, July 10-14, Trieste, Italy.
Mitrović, D., Nikolašević, Z., Smederevac, S., & Čolović, P. (2012). Dimensions of the revised Gray's model of personality as predictors of panic. 16th European Conference on Personality, Book of Abstracts, 207, July 10-14, Trieste, Italy.
Smederevac, S., Mitrovic, D., & Colovic, P. (2011). The Reinforcement Sensitivity Questionnaire: A measure of the RST-revised. ISSID 2011, July 25-28, London, United Kingdom.
Mitrovic, D., Smederevac, S., Tovilovic, S., & Colovic, P. (2011). The position of Trait Anxiety in Gray’s model of personality. ISSID 2011, July 25-28, London, United Kingdom.
Colovic, P., Smederevac, S., & Mitrovic, D. (2011). Aggressiveness and Gray’s model of personality: How do they fit together? ISSID 2011, July 25-28, London, United Kingdom.
Colovic, P., Smederevac, S., & Mitrovic, D. (2010). The original and the revised Gray’s model of personality: Two or three second-order dimensions? 15th European Conference on Personality, July 20-24, Brno, Czech Republic, Program and abstracts, 201.
Smederevac, S., Mitrovic, D., & Colovic, P. (2010). Structure of lexical personality descriptors in Serbian language. 15th European Conference on Personality, July 20-24, Brno, Czech Republic, Program and abstracts, 205.
Mitrovic, D., Colovic, P., & Smederevac, S. (2010). Construct validity of Reinforcement Sensitivity Questionnaire, 15th European Conference on Personality, July 20-24, Brno, Czech Republic, Program and abstracts, 305.
Smederevac, S., Santa, S., Mitrovic, D., & Colovic, P. (2009). Coping strategies and personality traits in multiple sclerosis. Paper presented at the 23rd EHPS Annual Conference Psychology & Health. Pisa, Italy.
Mihić, V., Bodroža, B. I Čolović, P. (2009). Psychometric evaluation of the new authoritarianism scale. Dani Ramira i Zorana Bujasa 19, Zagreb, 203 – 204.

Saopštenja na skupovima nacionalnog nivoa
Dinić, B., Smederevac, S., Čolović, P., Nikolašević, Ž., Jordanov, M. i Sadiković, S. (2013). Moderatorski i medijatorski efekat mačizma u odnosu agresivnosti i sklonosit fizičkom nasilju. Rad prezentovan na Psihologijskom skupu 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, RH.
Smederevac, S., Čolović, P. i Milovanović, I. (2013). Genetski i sredinski činioci dimenzija Teorije osetljivosti na pokrepljenje. Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet 11-13.10. 2013. (str. 41 – 42)
Ignjatović, I., Novović, Z., Smederevac, S. i Čolović, P. (2013). Vulnerability to the development of anxiety disorders in the context of the revised Reinforcement Sensitivity Theory. Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet 11-13.10. 2013. (str. 54 – 55)
Novakov, I., Čolović, P., Smederevac, S. i Mitrović, D. (2013). Personality types based on dimensions of revised Gray’s model. Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet 11-13.10. 2013. (str. 55 – 56)
Kodžopeljić, J., Mitrović, D., Smederevac, S. i Čolović, P. (2013). Tipovi uloga u nasilnoj interakcijikod učenika srednjih škola u Vojvodini. Rad prezentovan na Šestom naučno-stručnom skupu “InterRegioSci 2013.”, Novi Sad, RS.
Međedović, J., Dinić, B., Čolović, P. i Smederevac, S. (2012). Validacija HEXACO modela strukture ličnosti na srpskom jeziku. Rad prezentovan naXVIII naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Knjiga rezimea, 154 – 155. Beograd, Srbija
Smederevac, S., Mitrović, D., Oljača, M. i Čolović, P. (2012). Treća psiholeksička studija u Srbiji: struktura pridevskih opisa ličnosti. Rad prezentovan naXVIII naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Knjiga rezimea, 149 – 150. Beograd, Srbija
Oljača, M., Čolović, P., Smederevac, S. i Dinić, B. (2012). Nasilje u zatvorskoj i opštoj populaciji - tipološki pristup. Rad prezentovan na 60. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 33-34. Beograd, Srbija
Čolović, P. (2012). Međunarodna baza stavki za procenu ličnosti (IPIP): otvoreni naspram komercijalnog pristupa psihološkim mernim instrumentima. Rad prezentovan na 60. Naučnom stručnom skupu Društva psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 47-48. Beograd, Srbija
Milovanović, I., Čolović, P., Kodžopeljić, J. i Mitrović, D. (2012). Uloge u vršnjačkom nasilju na starijem osnovnoškolskom uzrastu i osobine ličnosti - tipološki pristup. Rad prezentovan na 60. Naučnom stručnom skupu Društva psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 32-33. Beograd, Srbija
Stojanović, M., Mitrović, D. i Čolović, P. (2011). Mogućnosti upravljanja impresijom na skalama upitnika Velikih pet plus dva. Rad prezentovan naXVII naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Knjiga rezimea, 195 – 196. Beograd, Srbija
Mitrović, D., Kodžopeljić, J. i Čolović, P. (2011). Prediktori nasilnog ponašanja na osnovnoškolskom uzrastu: osobine ličnosti dece i vaspitni stavovi roditelja. Naučno- stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji“, Knjiga rezimea, str. 238 - 239. Novi Sad: Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet.
Miščević, I. i Čolović, P. (2011). Vršnjačko nasilje u srednjim školama: povezanost sa osobinama ličnosti, polom i školskim uspehom. Naučno- stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji“, Knjiga rezimea, str. 240 - 241. Novi Sad: Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet.
Dinić, B., Čolović, P., Smederevac, S. i Mitrović, D. (2010). Evaluacija Bas – Perijevog upitnika agresivnosti (BPAQ). Rad prezentovan naXVI naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Knjiga rezimea, 129 – 130. Beograd, Srbija
Smederevac, S., Janković, J., & Čolović, P. (2009). Konstruktna validnost Upitnika za procenu osetljivosti na potkrepljenje. Rad prezentovan naXV naučnom Empirijska istraživanja u psihologiji. Knjiga rezimea, 108 – 109. Beograd, Srbija
Smederevac, S., Major, A., & Čolović, P. (2009). Bullying in primary shools in Vojvodina: Differences between two urban communities. Safe Children in Safe Communities – 1st Regional Southeastern Europe Conference on Safe Communities, Book of abstracts (p. 59). Novi Sad: National Center for Injury Prevention and Safety Promotion.
Spariosu, G., Čolović, P. i Kotvašova, B. (2008). Tipološki pristup opisu ličnosti u prostoru dimenzija Telegenovog i Alternativnog petofaktorskog modela ličnosti. 56. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Knjiga rezimea, str. 104 - 106. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. 
Krneta, A. i Čolović, P. (2008). Relacije nerealističkog optimizma i Telegenovog modela ličnosti. XIV naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Knjiga rezimea, str. 76 – 77. Beograd: Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju.
Smederevac, S., Mitrović, D., & Čolović, P. (2007). Relacije dimenzija ličnosti iz prostora merenja upitnika Lexi i dimenzija ličnosti modela Velikih pet. Rad prezentovan na 55. Naučnom stručnom skupu Društva psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 55-56.Lepenski vir, Srbija
Drljača, D. i Čolović, P. (2007). Metrijske karakteristike skraćene verzije upitnika za procenu autoritarnosti. 54. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Knjiga rezimea (str. 51 – 52). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Mitrović, D., Čolović, P., & Smederevac, S. (2007). Relacije Alternativnog petofaktorskog i Telegenovog modela ličnosti. Rad prezentovan naXIII naučnom Empirijska istraživanja u psihologiji. Knjiga rezimea,78. Beograd, Srbija
Drljača, D. i Čolović, P. (2007). Relacije dimenzija Alternativnog petofaktorskog modela ličnosti i autoritarnosti. XIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 75, Beograd: Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju.
Nikolašević, Ž., Čolović, P., Mitrović, D. i Smederevac, S. (2007). Genetski i sredinski uticaj na dimenzije PEN i Alternativnog petofaktorskog modela ličnosti. XIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 77, Beograd: Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju.
Dokmanović, N. i Čolović, P. (2007). Faktori rizika za pojavu anksiozno – depresivnih simptoma kod zaposlenih u Hitnoj medicinskoj pomoći. Naučni skup „Psihologija i društvo“, Novi Sad, 19 – 20 oktobar 2007, knjiga rezimea, 24.
Nikolašević, Ž., Đekić, B., Smederevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2006). Ispitivanje heritabilnosti osobina ličnosti prema Ajzenkovom modelu-studija blizanaca. 53. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Knjiga rezimea str. . Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Kaluđerović, J., Smederevac, S., & Čolović, P. (2006). Osobine ličnosti osoba sklonih zloupotrebi psihoaktivnih supstanci. Rad prezentovan na 54. Naučnom stručnom skupu Društva psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 68.Zlatibor, Srbija
Mitrović, D., Smederevac, S. i Čolović, P. (2005). Relacije Goldbergove verzije Katelovog 16 PF i upitnika FIBI. 53. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Knjiga rezimea, 83, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P. i Ivković, N. (2005). Relacije između osobina ličnosti prema teoriji osetljivosti na potkrepljenje i petofaktorskog modela. XI naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 84, Beograd: Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju.
Čolović, P., Smederevac, S., Mitrović, D. (2005). Metrijske karakteristike i konstrukt validnost instrumenta za procenu ličnosti prema modelu Pet velikih dimenzija ličnosti. XI naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 84, Beograd: Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju.
Čolović, P., i Smederevac, S. (2004). Evaluacija sedmofaktorskog modela ličnosti merenog upitnikom UKL - 7. 52. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Knjiga rezimea, 63, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Kežić, T., Čolović, P., i Kosanović, B. (2002). Religioznost mladih merena skalom NSR2000 i neke njene metrijske karakteristike. 50. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Knjiga rezimea, 23, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

 
© 2011 MyDay Interactive