Doc. dr Bojana Dinić
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 bojana.dinic@ff.uns.ac.rs


Datum rođenja
 15.01.1983.


Obrazovanje
2014.Doktor psiholoških nauka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2008.Master psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2007.Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Naučna i stručna zvanja
od 2015.Docent na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2009 - 2015.Asistent na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2008-2009.Saradnik u nastavi na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu


Administrativne pozicije
2011-2017. Sekretar uredništva časopisa Primenjena psihologija, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Novi Sad
od 2013.Član Centra za informacione sisteme i primenu standarda kvaliteta u društvenim i humanističkim naukama, kao pomoćnog organa Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
2017.Član Organizacionog odbora Međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji, 19.-21.10., Novi Sad, Organizator: Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
2015.Član Organizacionog odbora Međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji, 29.-31.10., Novi Sad, Organizator: Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
2014.Član Izvršnog odbora Drugog internacionalnog interdisciplinarnog skupa mladih naučnika iz društvenih i humanističkih nauka Konteksti, 04-05.12., Novi Sad, Organizator: Filozofski fakultet, Novi Sad.
2013.Sekretar Programskog odbora 60. Naučno-stručnog skupa Društva psihologa Srbije, 30.05.-02.06., Berograd, Organizator: Društvo psihologa Srbije
2013.Član Organizacionog odbora Međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji, 10.-13.10., Novi Sad, Organizator: Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad


Dodatna usavršavanja i specijalizacije
2016.Responsible research and innovation tools training, Center for the Promotion of Science
2011.Obuka za rad na aparaturi za praćenje fizioloških parametara, Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci


Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama
The European Association of Personality Psychology-EAPP
Društvo psihologa Srbije
International Society for Study of the Individual Differences-ISSID


Učešće na projektima
od 2011.Istraživač na projektu Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
2016.Realizator projekta Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Rezervisano za decu
2011-2016.Učesnik na projektu Pokrajinskog sekretarijata za prosvetu i nauku AP Vojvodine Nasilje u savremenom društvu – kontekstualni i dispozicionalni činioci
2013 - 2014.Istraživač na projektu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine Istraživanje zapošljivosti studenata Univerziteta u Novom Sadu – trendovi, šanse, barijere i potrebe
2014.Istraživač na projektu Gradske uprave Novog Sada za sport i omladinu (Kancelarija za mlade) Praćenje vršnjačkog nasilja među učenicima srednjih škola sa teritorije Novog Sada
2013.Učesnik na projektu Gradske uprave Novog Sada za sport i omladinu (Kancelarija za mlade) Istraživanje vršnjačkog nasilja među srednjoškolskom omladinom


Nagrade, priznanja i stipendije
2018.Stipendija Evropske asocijacije za psihologiju ličnosti (EAPP) i Organizacionog odbora 19. Evropske konferencije iz psihologije ličnosti (ECP19) mladim istraživačima
2016.Nagrada za najbolju poster prezentaciju na 64. Naučno–stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, Republika Srbija
2015.Nagrada za top 5 najboljih recenzenata časopisa Psihologija, Društvo psihologa Srbije
2014.Stipendija Evropske asocijacije za psihologiju ličnosti (EAPP) i Organizacionog odbora 17. Evropske konferencije iz psihologije ličnosti (ECP17) mladim istraživačima
2013.Godišnja nagrada najboljem mladom istraživaču Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu
2005.Stipendija Fonda za mlade talente, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije


Predavanja po pozivu
2010.Eye candy or brutality? How different people perceive affective visual stimuli, Animation Volda festival, Norway, Organizator: Volda University College.


Ostalo
2017.Nastavnik na Letnjoj školi statistike Centra za bihejvioralnu genetiku
2016.Realizator seminara Unapređenje primene testova znanja u nastavi, Centar za usavršavanje nastavnika i obrazovanje tokom čitavog života, Filozofski fakultet, Novi Sad
2016.Da li je osveta zaista slatka? Govornik na Konferenciji TEDx Novi Sad
2014.,2015. i 2016.Učesnik u radionici Centra za bihejvioralnu genetiku na Festivalu nauke u Novom Sadu
od 2002.Saradnik-mentor u Istraživačkoj stanici Petnica (ISP)

Odabrana bibliografija
Dinić, B., & Wertag, A. (2018). Effects of Dark Triad and HEXACO traits on reactive/proactive aggression: Exploring the gender differences. Personality and Individual Differences, 123, 44-49. doi: 10.1016/j.paid.2017.11.003
Međedović, J., Čolović, P., Dinić, B., & Smederevac, S. (2017, in press). The HEXACO personality inventory: Validation and psychometric properties in the Serbian language. Journal of Personality Assessment. doi: 10.1080/00223891.2017.1370426
Dinić, B., Kodžopeljić, J., Soklovska, V., & Milovanović, I. (2016). Empathy and peer violence among adolescents: Moderation effect of gender. School Psychology International, 37(4), 359-377. doi:10.1177/0143034316649008
Dinić, B., Barna, J., Trifunović, B., Angelovski, A., & Sadiković, S. (2016). Dva tipa ličnosti među osuđenicima: razlike u psihopatiji, agresivnosti i krivičnim delima [Two types of personality among offenders: The differences in psychopathy, aggressiveness and criminal acts]. Primenjena psihologija, 9(2), 199-217. doi: 10.19090/pp.2016.2.199-217
Dinić, B., & Smederevac, S. (2016).Heritability of unprovoked and provoked aggression: Experimental study. Poster presented at the 18th European Conference on Personality- ECP18, Timisoara, Romania.
Čolović, P., Kodžopeljić, J., Mitrović, D., Dinić B., & Smederevac, S. (2015). Roles in violent interactions in early adolescence: Relations with personality traits, friendship and gender. Psihologija, 48(2), 119-133. doi:10.2298/PSI1502119C
Mitrović, D., Smederevac, S., Čolović, P., Kodžopeljić, J., & Dinić, B. (2014). Personality prototypes based on dimensions of the Revised reinforcement sensitivity theory among prisoners and non-prisoners. Personality and Individual Differeneces, 69, 50–55. doi:10.1016/j.paid.2014.05.004
Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Mitrović, D., Dinić, B., & Čolović, P. (2014). School Bullying in Adolescence and Personality Traits: A Person-Centered Approach. Journal of Interpersonal Violence, 29(4), 736–757. doi:10.1177/0886260513505216
Dinić, B., Mitrović, D. i Smederevac, S. (2014). Upitnik BODH (Bes, Osvetoljubivost, Dominacija, Hostilnost): novi upitnik za procenu agresivnosti [The AVDH questionnaire (Anger, Vengefulness, Dominance and Hostility): New questionnaire for measurement of aggressiveness]. Primenjena psihologija, 7(3-1), 297–324. doi: 10.19090/pp.2014.3-1.297-324
Dinić, B., & Smederevac, S. (2014). Effects of dimensions of aggressiveness and level of provocation on aggressive behavior. Paper presented at the 17th European Conference on Personality, Lausanne, Switzerald.
Dinić. B. i Smederevac, S. (2012). Pozicija agresivnosti u zajedničkom prostoru PEN modela i modela Velikih pet plus dva [Position of aggressiveness in common latent space of PEN model and model Big Five Plus Two]. Psihologija, 45(3), 295–310. doi:10.2298/PSI1203295D
Dinić, B. i Janičić, B. (2012). Evaluacija Bas-Perijevog Upitnika agresije po modelu TOS (IRT) [Evaluation of Buss-Perry Aggression questionnaire with Item response theory (IRT)]. Psihologija, 45(2), 189–207. doi:10.2298/PSI1202189D
Članci u međunarodnim časopisima
Dinić, B., & Wertag, A. (2018). Effects of Dark Triad and HEXACO traits on reactive/proactive aggression: Exploring the gender differences. Personality and Individual Differences, 123, 44-49. doi: 10.1016/j.paid.2017.11.003
Međedović, J., Čolović, P., Dinić, B., & Smederevac, S. (2017, in press). The HEXACO personality inventory: Validation and psychometric properties in the Serbian language. Journal of Personality Assessment. doi: 10.1080/00223891.2017.1370426
Dinić, B., Kodžopeljić, J., Soklovska, V., & Milovanović, I. (2016). Empathy and peer violence among adolescents: Moderation effect of gender. School Psychology International, 37(4), 359-377. doi:10.1177/0143034316649008
Čolović, P., Kodžopeljić, J., Mitrović, D., Dinić B., & Smederevac, S.  (2015). Roles in violent interactions in early adolescence: Relations with personality traits, friendship and gender. Psihologija, 48(2), 119-133. doi:10.2298/PSI1502119C
Mitrović, D., Smederevac, S., Čolović, P., Kodžopeljić, J., & Dinić, B. (2014). Personality prototypes based on dimensions of the revised reinforcement sensitivity theory among prisoners and non-prisoners. Personality and Individual Differences, 69, 50 - 55.
Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Mitrović, D., Dinić, B., and Čolović, P. (2014). School Bullying in Adolescence and Personality Traits: A Person-Centered Approach. Journal of Interpersonal Violence 29(4), 736–757. DOI: 10.1177/0886260513505216
Dinić. B. i Smederevac, S. (2012). Pozicija agresivnosti u zajedničkom prostoru PEN modela i modela Velikih pet plus dva [Position of aggressiveness in common latent space of PEN model and model Big Five Plus Two]. Psihologija, 45(3), 295–310.
Dinić, B. i Janičić, B. (2012). Evaluacija Bas-Perijevog Upitnika agresije po modelu TOS (IRT) [Evaluation of Buss-Perry Aggression questionnaire with Item response theory (IRT) ]. Psihologija, 45(2), 189–207.
Dinić, B. i Knežević, G. (2009). Relacije seksualnog ponašanja i osobina ličnosti u kontekstu polnog dimorfizma [Relationships between sexual behavior and personality in the context of sexual dimorphism]. Psihologija, 42(3), 357–373.
Članci u časopisima nacionalnog nivoa
Sokolovska, V., Tomašević, A., Dinić, B., & Jarić, I. (2016). Evolution of students’ friendship networks: Examining the influence of group size. Etnoantropološki problemi, 11(4), 1135-1151. doi: 10.21301/EAP.V11I4.10 link: http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/fefbf2c532244e7bab17caa474c9cfbe.pdf
Dinić, B., Barna, J., Trifunović, B., Angelovski, A. i Sadiković, S. (2016). Dva tipa ličnosti među osuđenicima: razlike u psihopatiji, agresivnosti i krivičnim delima. Primenjena psihologija, 9(2), 199-217. doi: 10.19090/pp.2016.2.199-217 link: http://psihologija.ff.uns.ac.rs/primenjena/clanci/20162199.pdf
Popov, S., Janičić, B. i Dinić, B. (2016). Validacija srpske adaptacije Upitnika emocionalne regulacije (ERQ). Primenjena psihologija, 9(1), 63-81. doi: 10.19090/pp.2016.1.63-81 link: http://psihologija.ff.uns.ac.rs/primenjena/clanci/2016163.pdf
Oblaković, M., Sokolovska, V. i Dinić, B. (2015). Tretmani nedostajućih podataka. Primenjena psihologija, 8(3), 289-309. doi: 10.19090/pp.2015.3.289-309 link: http://psihologija.ff.uns.ac.rs/primenjena/clanci/20153289.pdf
Oljača, M., Dinić, B. i Sokolovska, V. (2015). Efekti statova prema naislju na nasilno ponašanje učenika srednjih škola: moderatorska uloga pola i agresivnosti. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 47(2), 285–304. doi: 10.2298/ZIPI1502285O link: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0579-6431/2015/0579-64311502285O.pdf
Sokolovska, V., Dinić, B. i Marinković, D. (2015). Nasilništvo i viktimizacija kod učenika srednjih škola: efekti perioda ispitivanja, pola, razreda i uspeha. Teme, 39(2), 617–630. link: http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/download/46/16
Dinić, B., Mitrović, D. i Smederevac, S. (2014). Upitnik BODH (Bes, Osvetoljubivost, Dominacija, Hostilnost): Novi upitnik za procenu agresivnosti. Primenjena psihologija, 7, 277 - 296. link: http://psihologija.ff.uns.ac.rs/primenjena/clanci/20142a297.pdf
Kodžopeljić, J., Dinić, B., Čolović, P. (2014). Validacija Upitnika za procenu nasilnog ponašanja kod odraslih. Primenjena psihologija, vol. 7, dodatak, 255-276. link: http://psihologija.ff.uns.ac.rs/primenjena/clanci/20142a255.pdf
Dinić, B. (2010). Odnosi intrinzičnih i ekstrinzičnih aspiracija sa Zuckermanovim modelom ličnosti. Psihologijske teme, 19(1), 203–219. link: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0579-6431/2014/0579-64311402399D.pdf
Nikolašević, Ž., Mitrović, D., Dinić, B. i Čolović, P. (2012). Validacija simulirane verzije upitnika 16PF. Primenjena psihologija, 5(4), 335–356. link: http://psihologija.ff.uns.ac.rs/primenjena/clanci/20124335.pdf
Dinić, B. (2010). Odnosi intrinzičnih i ekstrinzičnih aspiracija sa Zuckermanovim modelom ličnosti. Psihologijske teme, 19(1), 203–219. link: http://hrcak.srce.hr/file/86234
Mitrić Aćimović, D. i Dinić, B. (2012).Vrste karijernog fidbeka i osobine ličnosti kao prediktori samoefikasnosti u karijernom odlučivanju. Primenjena psihologija, 5(2), 183–199. link: http://psihologija.ff.uns.ac.rs/primenjena/clanci/20122183.pdf
Obradović, B.i Dinić, B.(2010). Osobine ličnosti, pol i starost kao prediktori zdravestveno-rizičnih ponašanja. Primenjena psihologija, 3(2), 137–153. link: http://psihologija.ff.uns.ac.rs/primenjena/clanci/20102137.pdf
Dinić, B. i Smederevac, S. (2009). Relacije kognitivnih motivacija i dimenzija ličnosti Reformulisane teorije osetljivosti na potkrepljenje. Primenjena psihologija,2(3), 273–286. link: http://psihologija.ff.uns.ac.rs/primenjena/clanci/20093273.pdf
Dinić, B. i Knežević, G. (2008). Dimenzije seksualnog ponašanja. Primenjena psihologija, 1(3-4), 161–186. link: http://psihologija.ff.uns.ac.rs/primenjena/clanci/20083-4161.pdf
Mihić, V., Dinić, B., Pakaški, M. i Obradović, D. (2005). Autostereotipi i heterostereotipi prema studentima novosadskih fakulteta. Sociološki pregled,XXXIX(4), 443–460.
Poglavlja u monografijama i zbornicima radova
Dinić, B., Šovljanski, S., Kolaković, S. i Katić, I. (2016). Stavovi aktuelno najboljih studenata Univerziteta u Novom Sadu prema zapošljivosti, daljem usavršavanju i karijeri. U R. Pejanović i M. Kranjac (Ur.), Mogućnosti zapošljivosti (str. 47-63). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu. M45
Katić, I., Dinić, B. i Šovljanski, S. (2015). Istraživanje o zaposlenju i daljem usavršavanju najboljih studenata Univerziteta u Novom Sadu. U R. Pejanović i B. Cerović (Ur.), Kako povećati zaposlenost u Srbiji (str. 43-56). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu.
Dinić, B. i Todorović, T. (2012).Pol, status veze i traženje senzacija kao prediktori ljubavnih stilova adolescenata. U T. Stefanović Stanojević (Ur.), Porodica, adolescenti, tranzicija (str. 183–196). Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu.
Dinić, B. (2011). Evaluacija skale traženja seksualnih senzacija. U T. Stefanović Stanojević (Ur.), Ljubav, seks, mladi: socio–kulturni i emocionalni činioci rizičnog seksualnog ponašanja omladine (str. 77–87). Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu.

Saopštenja na međunarodnim skupovima
Zeković, T., Medved, N. i Dinić, B. (2017). Efekti dimenzija agresivnosti i pola na grandiozni i vulnerabilni narcizam. Poster prezentovan na XXIII Empirijskim istraživanjima u psihologiji, Beograd, Srbija.
Varga, S., Popov, B., Dinić, B., & Jelić, D. (2017). Psychometric characteristics of the Serbian adaptation of Individual Entrepreneurial Orientation scale (IEO). Rad prezentovan na XXIII Empirijskim istraživanjima u psihologiji, Beograd, Srbija.
Drobnjaković, E., & Dinić, B. (2016). Effect of anxiety on interpretation and judgmental biases. Review of Psychology, 23(1-2), 92-93.
Dinić, B., Radanović, J., & Drobnjaković, E. (2016). Are there judgmental biases in anxiety and aggressiveness? Review of Psychology, 23(1-2), 98-99.
Dinić, B., & Smederevac, S. (2016). Heritability of unprovoked and provoked aggression: Experimental study. Poster presented at the 18th European Conference on Personality- ECP18, Timisoara, Romania. link:https://www.researchgate.net/publication/305620134_Heritability_of_unprovoked_and_provoked_aggression_An_experimental_study
Wertag, A., & Dinić, B. (2016). Relations between the Dark Triad and different functions of aggression: Is there a room for other personality traits? Poster presented at the 18th European Conference on Personality - ECP18, Timisoara, Romania. link:https://www.researchgate.net/publication/313427056_Relations_between_the_Dark_Triad_and_different_functions_of_aggression_Is_there_room_for_other_personality_traits
Drobnjaković, E. i Dinić, B. (2015). Efekti indukcije afekta i anksioznosti na pristrasnosti u pažnji prema pretećim stimulusima. Rad prezentovan na IV naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad, RS.
Wertag, A., & Dinić, B. (2015). Structure of Short Dark Triad (SD3): Gender differences and relationship with HEXACO model. Poster presented at the IV scientific-professional conference Current trends in psychology, Novi Sad, RS.
Oljača, M., Dinić, B. i Branovački, B. (2015). Nasilje prema roditeljima: atribuiranje odgovornosti za nasilje i dimenzije agresivnosti. Rad prezentovan na IV naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad, RS.
Cmiljanović, M. Šveljo, M., & Dinić, B. (2015). Effects of agressiveness and impulsivity on „Dark Triad“. Poster prezentovan na Psihologijskom skupu 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, RH.
Dinić, B., Angelovski, A., Trifunović, B. i Barna, J. (2015). Razlike u psihopatiji i agresivnosti između počinitelja različitih vrsta krivičnog djela. Poster prezentovan na Psihologijskom skupu 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, RH.
Milinković, I., Šobot, S., & Dinić, B. (2015). Anger rumination and the HEXACO model of personality. Poster prezentovan na Psihologijskom skupu 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, RH.
Dinić, B., and Smederevac, S. (2014). Effects of dimensions of aggressiveness and level of provocation on aggressive behavior. Paper presented at the 17th European Conference on Personality, Lausanne, Switzerald.
Dinić, B., Sokolovksa, V., & Kodžopeljić, J. (2014). Peer violence and gender: mediation role of affective and cognitive empathy. Poster prezentovan na skupu XIX. Dani psihologije u Zadru, Zadar, Hrvatska.
Dinić, B., & Smederevac, S.(2013).Effects of aggression dimensions on aggressive reactions in response to provocation. Poster presented at the ISSID 2013 Conference, Barcelona, Spain.
Dinić, B., Oljača, M. i Raković, S. (2013). Koje forme agresije nasleđujemo, a koje stičemo? Rad prezentovan na Međunarodnom naučno–stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad, RS.
Dinić, B., Smederevac, S., Čolović, P., Nikolašević, Ž., Jordanov, M. i Sadiković, S. (2013).Moderatorski i medijatorski efekat mačizma u odnosu agresivnosti i sklonosit fizičkom nasilju. Rad prezentovan na Psihologijskom skupu 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, RH.
Smederevac, S., Dinić, B., Mitrović, D., and Čolović, P. (2012). Honesty–Humility vs. Positive and Negative Valence – similar or different content? Poster presented at the 16th European Conference on Personality Psychology, Trieste, Italy.
Dinić, B., Smederevac, S., and Međedović, J. (2012). Personality types and dimensions of aggressiveness. Review of Psychology, 19(1), 37–101.
Jovanovic, T., Majstorovic, N., Dinić, B., and Armenski, T. (2012). Applicability of Brand Personality Scale of Travel Destination. Paper presented at the 1st EJTHR International Conference on Destination Branding, Heritage and Authenticity, Santiago de Compostela, Spain.
Dinić, B., Kodžopeljić, J., Smedrevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2012). Vaspitni statovi, uticaj vršnjaka i medija kao prediktori fizičkog i psihološkog nasilja na srednjoškolskom uzrastu: polne razlike. Rad prezentovan na Naučno–stručnom skupu Drugi Sarajevski dani psihologije, Sarajevo, BiH.
Mitrić Aćimović, D. i Dinić, B. (2012). Validacija srpske verzije kratke forme skale samoefikasnosti u karijernom odlučivanju. Rad prezentovan na Naučno–stručnom skupu Drugi Sarajevski dani psihologije, Sarajevo, BiH.
Dinić, B. i Smederevac, S. (2011). Aspekti agresivnosti u modelu HEXACO. Rad prezentovan na Međunarodnom naučno–stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad, RS.
Grujić, A., Oljača, M., Milovanović, I. i Dinić, B. (2011). Relacije posesivnosti i dimenzija ličnosti prema HEXACO modelu. Poster prezentovan na Međunarodnom naučno–stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad, RS.
Dinić, B. i Smederevac, S. (2011). Koju formu agresivnosti mjere skale agresivnosti? Relacije Buss–Perryjevog upitnika agresivnosti i skala agresivnosti različitih modela ličnosti. Rad prezentovan na Psihologijskom skupu 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, RH.
Dinić, B. (2010). Relations between Implicit and Explicit Aggressiveness Measure. Paper presented at 9th Alps–Adria Psychology Conference, Klafenfurt, Austria.
Dinić, B. (2010). Implicitni test agresivnosti. Rad prezentovan na Psihologijskom skupu XVII. Dani psihologiije, Zadar, RH.
Dinić, B., Kodžopeljić, J., i Čolović, P. (2010). Korelati psihološkog i fizičkog nasilja kod srednjoškolaca. Poster prezentovan na III Znastveno–naučnom skupu Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici, Osijek, RH.
Kodžopeljić, J., Smederevac, S., i Dinić, B. (2010). Prediktori učestalosti vršnjačkog nasilja u srednjoj školi. Poster prezentovan na III Znastveno–naučnom skupu Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici, Osijek, RH.
Dinić, B. (2009). Predikcija kognitivnih motivacija na osnovu osobina ličnosti. Rad prezentovan na Psihologijskom skupu 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, RH.
Dinić, B., and Rakić B. (2008). Relations between mate selеctin and Big Five model of personality. Poster presented at 8. Alps–Adria Psychology Conference, Ljubljana, Slovenia.
Žuljević, D., Dinić, B., and Jovišević, D. (2008). Differences in self–esteem, optimism and well–being related to different profiles of boredom experience. Paper presented at 4th European Conference on Positive Psychology, Rijeka, RH.
Jovišević, D., Dinić, B., i Žuljević, D. (2008). Aspekti doživljaja dosade kao prediktori optimizma, usamljenosti i zadovoljstva životom kod studenata. Rad prezentovan na XVI. Danima psihologiije, Zadar, RH.
Dinić, B. (2008). Razlike u kriterijumima za izbor ljubavnog partnera s obzirom na spol, status veze i starost. Rad prezentovan na XVI. Danima psihologiije, Zadar, RH.
Dinić, B. (2007). Povezanost porodične klime i emocionalne inteligencije. Rad prezentovan na Psihologijskom skupu18. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, RH.
Dinić, B. (2006). Relations between attachment and attributional styles towards friends in adolescence. Poster presented at 26th International Congress of (ICAP), Athens, Greece.
Dinić, B., and Mihić, I. (2004).Some indications for researching the expected quality of relationships considering the type of emotional bonding in adulthood. Paper presented at I International Conference of the Psychological Society of Nothern Greece, Thessaloniki, Greece.
Grijak, Dj., Petrović, J., Mihić I., and Dinić, B. (2004). Children’s understanding of illness. Paper presented at I International Conference of the Psychological Society of Nothern Greece, Thessaloniki, Greece.
Mihić, I., Petrović, J., Dinić, B., and Grijak, Dj. (2004). The correlation of the quality of emotional bonding with family members and dominant child–rearing styles. Paper presented at I International Conference of the Psychological Society of Nothern Greece, Thessaloniki, Greece.
Petrović, J., Mihić, I., Grijak, Dj., and Dinić, B. (2004). Quality of life of adolescents – Social functioning. Paper presented at I International Conference of the Psychological Society of Nothern Greece, Thessaloniki, Greece.

Saopštenja na skupovima nacionalnog nivoa
Katić, I., Dinić, B. i Šovljanski , S. (2017). Karakteristike karijernog odlučivanja kod najboljih studenata Univerziteta u Novom Sadu. Rad prezentovan na XXIII Skupu Trendovi razvoja: „Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji“, Zlatibor, RS.
Drobnjaković, E., Cmiljanović, M., Dinić, B. i Janičić, B. (2016). Socijalno poželjno odgovaranje i HEXACO model ličnosti. Rad prezentovan na 64. Naučno–stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, RS.
Dinić, B. i Wertag, A. (2016). Relations between the Dark Triad and dimensions of aggressiveness. Rad prezentovan na XXII Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS.
Bodroža, B. i Dinić, B. (2016). Kako sopstvenu uspešnost procenjuju muškarci, a kako žene: efekat dimenzija narcizma. Rad prezentovan na XXII Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS.
Drobnjaković, E., Dinić, B. i Mihić, Lj. (2016). Validacija srpske adaptacije PANAS-a na osnovu indukovanih afekata. Rad prezentovan na XXII Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS.
Dinić, B., Nikolašević, Ž., Kodžopeljić, J., i Mitrović, D. (2016). Atribuiranje nasilja i stavovi o nasilju kao medijatori odnosa osobina ličnosti i sklonosti fizičkom nasilju. Poster prezentovan na VI. Znanstveno-stručnom skupu Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici, Osijek, RH.
Smederevac, S., Mitrović, D., Kodžopeljić, J., Dinić, B. (2015). Dispozicioni i kontekstualni činioci nasilnog ponašanja: rezultati i smernice za buduća istraživanja. Rad prezentovan na 8. naučno-stručnom skupu “InterRegioSci 2015“, Novi Sad, RS
Drobnjaković, E., Dinić, B. i Mihić, Lj. (2015). Relacije između anksioznosti i pristrasnosti u pažnji prema emocionalnim sadržajima. U S. Marković, D. Pavlović Babić, O. Tošković, LJ. Lazarević i O. Marković Rosić (Ur.), Zbornik radova sa XXI Naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji (str. 102-107). Beograd: Institut za psihoogiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
Cmiljanović, M., Šveljo, M. i Dinić, B. (2015). Relacije indirektne agresije i HEXACO dimenzija ličnosti. Rad prezentovan na 63. Naučno–stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, RS.
Branovački, B., Nikolašević, Ž., Jovanov, M. i Dinić, B. (2015). HEXACO u socijalnom kontekstu. Rad prezentovan na 63. Naučno–stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, RS.
Katić, I., Dinić, B. i Šovljanski , S. (2015). Zapošljivost i usavršavanje talentovanih diplomiranih studenata. Rad prezentovan na XXI Skupu Trendovi razvoja: „Univerzitet u promenama...“, Zlatibor, RS.
Dinić, B. (2014). Emotionality and aggression: Moderation by emotion regulation. Rad prezentovan na 3. Riječkim danima eksperimentalne psihologije REPSI3, Rijeka, RH.
Dinić, B., Oljača, M. i Raković, S. (2014). Struktura prijatnosti u okviru IPIP skala iz psiholeksičke paradigme. Rad prezentovan na XX Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS.
Jordanov, M., Nenadić, F., Oljača, M. i Dinić, B. (2014). Povezanost agresivnosti i nasilnog ponašanja kod zatvorske i nezatvorske populacije. Rad prezentovan na 62. Naučno-stručni skup Društva psihologa Srbije, Zlatibor, Srbija.
Kodžopeljić, J., Mitrović, D., Smederevac, S. i Dinić, B. (2013). Porodični i kontektuslani činioci viktimizacije, nasilnog i rizičnog ponašanja na starijem osnovnoškolskom uzrastu. Rad prezentovan na Šestom naučno-stručnom skupu “InterRegioSci 2013.”, Novi Sad, RS.
Dinić, B., Janičić, B. i Popov, S. (2012). Psihometrijska evaluacija Upitnika emocionalne regulacije po modelu Teorije odgovora na stavke (IRT). Rad prezentovan na 60. Naučno–stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Beograd, RS.
Oljača, M-, Čolović, P., Smederevac, S. i Dinić, B. (2012). Nasilje u zatvorskoj i opštoj populaciji – tipološki pristup. Rad prezentovan na 60. Naučno–stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Beograd, RS.
Simić, Đ., Mićić, Ž. i Dinić, B. (2012). Katel u školi: relacije dimenzija šesnaestofaktorskog modela ličnosti sa školskim uspehom i raspoloženjima u neutračnoj i ispitnoj situaciji. Rad prezentovan na 60. Naučno–stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Beograd, RS.
Međedović, J., Dinić, B., Čolović, P. i Smederevac, S. (2012). Validacija HEXACO modela strukture ličnosti na srpskom jeziku. Rad prezentovan na XVIII Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS.
Ristović, M., Smederevac, S. i Dinić, B. (2012). Relacije modela ličnosti HEXACO i Velikih pet plus dva. Rad prezentovan na XVIII Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS.
Međedović, J., Petrović, B., i Dinić, B. (2011). Evoluciona psihologija kao teorijski okvir objašnjenja polnih razlika u altruizmu. Rad prezentovan na VII Konferenciji sa međunarodnim učešćem Dani primenjene psihologije u Nišu, Niš, RS.
Dinić, B., i Smederevac, S. (2011). Struktura agresivnosti i relacije sa Ajzenkovim modelom ličnosti. Rad prezentovan na XVII Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS.
Obradović, B., i Dinić, B. (2010). Povezanost osobina ličnosti i rizičnog ponašanja: trendovi i implikacije. Rad prezentovan na 58. Naučno–stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Sokobanja, RS.
Dinić, B., Čolović, P., Smederevac, S., i Mitrović, D. (2010). Evaluacija Bas–Perijevog upitnika agresivnosti (BPAQ). Rad prezentovan na XVI Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS.
Dinić, B., Karić, T., i Kabić, T. (2009). Interpersonalno poverenje i emocionalna inteligencija. Poster prezentovan na Naučno–stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad, RS.
Žuljević, D., i Dinić, B. (2009). Relacije strategija prevladavanja, kognitivnih motivacija i osobina ličnosti prema Reformulisanoj teoriji osetljivosti na potkrepljenje. Poster prezentovan na Naučno–stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad, RS.
Dinić, B. (2009). Evaluacija upitnika o socioseksualnoj orijentaciji – SOI. Rad prezentovan na XV Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS.
Dinić, B., i Brkić, D. (2009). Relacije dimenzija autoritarnosti i osobina ličnosti prema modelu „Velikih pet“. Rad prezentovan na 57. Naučno–stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Palić, RS.
Dinić, B., Žuljević, D., i Jovišević, D. (2008). Evaluacija upitnika za merenje doživljavanja dosade BEQ. Rad prezentovan na 56. Naučno–stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Kopaonik, RS.
Belada, M., i Dinić, B. (2008). Uticaj pohađanja seminara na faktore aktivnog traženja posla i lokus kontrole. Rad prezentovan na 56. Naučno–stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Kopaonik, RS.
Dinić, B. (2008). Relacije kriterijuma za izbor ljubavnog partnera sa dimenzijama ličnosti alternativnog petofaktorskog modela i afektivne vezanosti. Rad prezentovan na XIV Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS.
Dinić, B., i Pešić, B. (2008). Relacije kriterijuma za izbor ljubavnog partnera sa dimenzijama self–koncepta. Rad prezentovan na XIV Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS.
Petrović, N., i Dinić, B. (2008). Ispitivanje strukture seksualnosti i relacije sa modelom Velikih pet. Rad preѕentovan na XIV Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS.
Dinić, B., i Stanojević, T. (2007). Relacije self–koncepta i disfunkcionalnih stavova kod adolescenata. Rad prezentovan na 55. Naučno–stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Donji Milanovac, RS.
Dinić, B., i Smederevac, S. (2007). Povezanost dimenzija afektivnog vezivanja u partnerskim odnosima i osobina ličnosti po modelu Velikih pet. Rad prezentovan na XIII Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS.
Dinić, B. (2007). Povezanost porodične klime i strategija suočavanja sa akademskim stresom kod adolescenata. Rad prezentovan na XIII Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS.
Dinić, B., Saveljić, N., i Jovanović, V. (2006). Faktorska struktura upitnika za procenu osetljivosti na nagradu i osetljivosti na kaznu (SPSRQ). XII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji. Zbornik radova (str. 181–189). Beograd: Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju.
Dinić, B. (2006). Povezanost afektivnih stilova u partnerskim odnosima i osovina ličnsoti po modelu „Pet velikih“. Rad prezentovan na 54. Naučno–stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, RS.
Dinić, B., Radeka, D., i Petrovič, A. (2006). Interesovanja studenata psihologije. Rad prezentovan na 54. Naučno–stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, RS.
Dinić, B. (2005). Stilovi afektivnog vezivanja i njihova povezanost sa slikom idealnog partnera kod adolescenata. Rad prezentovan na XI Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS.
Dinić, B. (2005). Relacije Jungove tipologije ličnosti (MBTI) i petofaktorskog modela (FIBI). Rad prezentovan na 53. Naučno–stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Sokobanja, RS.
Dinić, B., Obradović, D. i Pakaški, M. (2005). Stereotipi prema studnetima DIF-a (FFK-a), Prava, Akademije umetnosti i Psihologije. Rad prezentovan na 53. Naučno–stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Sokobanja, RS. 

 
© 2011 MyDay Interactive