Milan Jordanov, diplomirani psiholog - master
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 jordanovmilan@gmail.com


Datum rođenja
 27.03.1990.


Obrazovanje
od 2015.Student doktorskih studija psihologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2015.Diplomirani psiholog - master, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2013.Psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Prethodno profesionalno iskustvo
2016.Saradnik u nastavi, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, predmet: Učenje i viši kognitivni procesi
od 2015.Stručni saradnik istraživačke stanice Petnica


Saradnja na projektima
2011 – 2014.Učesnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije „Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja“.
2013.Istraživač na projektu o etničkim predrasudama i stereotipima kod srednjoškolaca „Da li te poznajem ili sam samo slušao priče o vama?“, Kancelarija za mlade, Ruma


Stručna praksa
2014.IT kompanija „Execom d.o.o.“, Novi Sad (obrada podataka i pisanje izveštaja o istraživanju)


Nagrade, priznanja i stipendije
2015.Nagrada fonda Katarine Marić za najbolji master rad iz psihologije u Srbiji, Naslov rada: Uloga kontekstualnih znakova u računarskom modelovanju fenomena naglašavanja, Mentor: Prof. dr Petar Milin


Radovi u domaćim časopisima
Čolović, P., Jordanov, M., Nenadić, F. (2015) Tipovi ličnosti u okviru modela Velikih pet: Poređenje rešenja dobijenih klaster analizom i analizom latentnih profila. Primenjena psihologija

Saopštenja na međunarodnim skupovima
Jordanov, M., Čolović, P. i Loe, A. (2015). Velikih pet plus dva: Neistražena svojstva u pet tabela plus dva grafikona. Rad prezentovan na naučno-stručnom skupu „Savremeni trendovi u psihologiji“, Novi Sad, 29.- 31. oktobar 2015. Knjiga rezimea: 292-283 ISBN: 978-86-6065-333-0
Paunović, N., Jordanov, M. i Nenadić, F. (2015). Prikupljanje podataka putem interneta: primer motivisanja povratnom informacijom. Rad prezentovan na naučno-stručnom skupu „Savremeni trendovi u psihologiji“, Novi Sad, 29.- 31. oktobar 2015. Knjiga rezimea: 327-328 ISBN: 978-86-6065-333-0
Jordanov, M., Nešković, M., Milin, P. (2015). Pretpostavka o sledu odlika i naziva i fenomen naglašavanja: računarsko modelovanje. Rad prezentovan na XXI Naučnom skupu ,,Empirijska istraživanja u psihologiji”, Beograd, 27. - 29. mart 2015. Knjiga rezimea: 56-57. ISBN 978-86-6427-005-2.
Nešković, M., Jordanov, M., Milin, P. (2015). Pretpostavka o sledu odlika i naziva i fenomen naglašavanja: eksperimentalna studija. Rad prezentovan na XXI Naučnom skupu ,,Empirijska istraživanja u psihologiji”, Beograd, 27. - 29. mart 2015. Knjiga rezimea: 54-55. ISBN 978-86-6427-005-2.
Jordanov, M., Nešković, M., Milin, P. (2014). Fenomen naglašavanja i pretpostavka o sledu odlika i naziva. Rad prezentovan na međunarodnom naučno-stručnom skupu 3. Riječki dani eksperimentalne psihologije, Rijeka, RH Knjiga rezimea: 41-42. ISBN: 978-86-7379-338-2.
Jordanov, M., Jovanov, M., Smederevac, S. (2014). Generisanje skale Impulsivnosti na osnovu stavki simuliranih IPIP verzija BIS/BAS skale, MPQ i TCI. Rad prezentovan na međunarodnom naučno-stručnom skupu 20. Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, RS Knjiga rezimea: 181. ISBN 978-86-88803-47-2.
Nenadić, F., Jordanov, M., Oljača, M. (2013). Odnos stilova odgovaranja i osobina ličnosti na upitnicima BFI i VP+2. Rad prezentovan na međunarodnom naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad, RS Knjiga rezimea: 293-294. ISBN: 979-86-6065-174-9
Mitrović, D., Jordanov, M., Jovanov, M. (2013). Dimenzije traženja senzacija u svetlu genskih i sredinskih činilaca. Rad prezentovan na međunarodnom naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad, RS Knjiga rezimea: 45-46. ISBN: 979-86-6065-174-9
Dinić B., Smederevac S., Čolović, P., Nikolašević, Ž., Jordanov, M., Sadiković, S. (2013). Moderatorski i medijatorski efekat mačizma u odnosu agresivnostii sklonosti fizičkom nasilju. Rad prezentovan na međunarodnom naučno-stručnom skupu 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, RH 134. ISBN 978-953-175-463-7.
Nenadić, F., Jordanov, M., Lazić, M. (2011). Evaluacija upitnika posesivnosti UPO. Poster prezentovan na međunarodnom naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad, RS Knjiga rezimea: 385 – 386. ISBN 978-86-6065-080-3.

Saopštenja na skupovima nacionalnog nivoa
Jordanov, M. i Smederevac, S. (2015). Traženje senzacija u kontekstu Reformulisane teorije osetljivosti na potkrepljenje. Rad prezentovan na 63. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, 27. – 30. maj 2015. Knjiga rezimea: 150. ISBN: 978-86-89377-17-0.
Oljača, M., Nenadić, F., Jordanov, M. i Čolović, P. (2015). Nasilno ponašanje prema partneru: kontekstualni i dispozicioni činioci. Rad prezentovan na 63. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, 27. – 30. maj 2015. Knjiga rezimea: 19. ISBN: 978-86-89377-17-0.
Jordanov, M., Nenadić, F., Oljača, M., Dinić, B. (2014). Povezanost agresivnsoti i nasilnog ponašanja kod zatvorske i nezatvorske populacije. Rad prezentovan na naučno-stručnom skupu 62. Sabor psihologa Srbije, Zlatibor, RS 101-102. ISBN: 978-86-89377-10-1.

 
© 2011 MyDay Interactive