Ilija Milovanović, diplomirani psiholog - master
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 ilijamilovanovic@ff.uns.ac.rs


Datum rođenja
 02.08.1990.


Obrazovanje
od 2014.Student doktorskih studija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2014.Master psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2012.Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Akademska zvanja
od 2015.Asistent na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Učešće na projektima
2017.Istraživač na projektu “Unapređenje procesa psihološke procene na osnovnškolskom uzrastu”, Pokrajinski sekreterijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživčku delatnost, Novi Sad
od 2011.Učesnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
2013-2014.Saradnik na projektu „Istraživanje vršnjačkog nasilja među srednjoškolskom omladinom“, Gradska uprava za sport i omladinu, Novi Sad.


Stručna praksa
januar 2014.Klinika za neurologiju i psihijatriju, Novi Sad
decembar 2013.Srednja medicinska škola „7. april“, Novi Sad
januar - jun 2012.Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata, Novi Sad


Ostalo
2011 - 2013.Član Naučno-nastavnog veća iz redova studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
2010 - 2013.Član Studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu


Članci u međunarodnim časopisima
Dinić, B., Kodžopeljić, J., Sokolovska, V., & Milovanović, I. (2016). Empathy and violence among adolescents: Moderation effect of gender. School Psychology International, 37(4), 359-377. Link: http://journals.sagepub.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/doi/pdf/10.1177/0143034316649008

Objavljeni radovi
Milovanović, I. (2016). Implicitne teorije inteligencije i motivacija za učenje matematike kod učenika srednjih škola. Nastava i vaspitanje, 65(3), 509-524. Link:http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0547-3330/2016/0547-33301603509M.pdf
Milovanović, I. (2016). Etička pitanja primene “poboljšivača” kod dece tipičnog razvoja. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLI (2), 289-304. Link:https://www.researchgate.net/publication/312948290_ETHICAL_QUESTIONS_OF_ENHANCERS_APPLICATION_IN_CHILDREN_WITH_TYPICAL_DEVELOPMENTETICKA_PITANJA_PRIMENE_POBOLJSIVACA_KOD_DECE_TIPICNOG_RAZVOJA
Milovanović, I., Pekić, J. i Kodžopeljić, J. (2016). Osobine ličnosti, načini kažnjavanja i školska nedisciplina. Primenjena psihologija, 9(2), 219-235. Link:http://psihologija.ff.uns.ac.rs/primenjena/clanci/20162219.pdf
Pekić, J., Kodžopeljić, J. i Milovanović, I. (2016). Polne i uzrasne razlike u ispoljavanju nedisciplinovanog ponašanja tokom nastave. Nastava i vaspitanje, 65 (2), 247-262. Link:http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0547-3330/2016/0547-33301602247P.pdf
Nikolašević, Ž., Ignjatović-Bugarski, V., Milovanović, I. i Raković, S. (2014). Inteligencija i školsko postignuće u svetlu naslednih i sredinskih činilaca. Primenjena psihologija, 7, 381-400. Link:http://psihologija.ff.uns.ac.rs/primenjena/clanci/20143381.pdf
Dinić, B., Sokolovska, V., Milovanović, I. i Oljača, M. (2014). Oblici i činioci školskog nasilništva i viktimizacije. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja. 46(2), u štampi. Link: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0579-6431/2014/0579-64311402399D.pdf

Saopštenja na međunarodnim skupovima
Milovanović I., Sadiković, S., & Fesl, D. (2014). Perception of family environment and school achievement in light of hereditary and environmental factors. Second International Inderdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities (CONTEXTS), 1-2. XII 2014., Novi Sad, Book of Abstracts pp.53.
Kodžopeljić, J., Pekić, J. i Milovanović, I. (2015). Lokus kontrole i usporedba s drugima kao moderatori odnosa između akademskog samopoimanja i uspješnosti na studiju. 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa, 16-18. IV 2015., Zagreb. Knjiga sažetaka str. 153.
Milovanović, I., Čolović, P., Sadiković, S., Fesl, D. i Jovanov, M. (2015). Genetski i okolinski čimbenici akademskog uspjeha i percepcije porodičnog okruženja. 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa, 16-18. IV 2015., Zagreb. Knjiga sažetaka str. 171. 
Jovanov, M., Milovanović, I., Pekić, J., & Kodžopeljić, J. (2016). The relations between implicit theories of inteligence and different types of motivation in secondary school students. XVIII European Conference of Personality, 19-23.VII 2016, Timisoara, Romania. Book of abstracts pp. 289.
Pekić, J., Kodžopeljić, J. i Milovanović. I (2016). Relacije između implicitnih teorija inteligencije i akademskog samopoimanja srednjoškolaca. XX Dani psihologije u Zadru, 19-21. V 2016., Zadar. Sažeci priopćenja str. 169.

Saopštenja na skupovima nacionalnog nivoa
Jovanov, M., Kodžopeljić, J. i Milovanović, I. (2015). Kontekstualni i dispozicioni činioci nasilnog ponašanja prema deci. Naučno-stručni skup “Savremeni trendovi u psihologiji”, 29-31. X 2015., Novi Sad. Knjiga rezimea str. 180-183.
Laketić, J., Branovački, B. i Milovanović, I. (2015). Malih pet plus dva – verzije VP+2 za učenike osnovnih i srednjih škola. Naučno-stručni skup “Savremeni trendovi u psihologiji”, 29-31. X 2015., Novi Sad. Knjiga rezimea str. 277-279.
Pekić, J., Milovanović, I. i Kodžopeljić, J. (2015). Lokus kontrole i poređenje s drugima kao moderatori relacija između akademskog self-koncepta i zadovoljstva studijama. Empirijska istraživanja u psihologiji, 27-29. IV 2015., Beograd. Knjiga rezimea str. 64-65. 
Otašević, B., Milovanović, I. i Nikolašević, Ž. (2014). Osobine ličnosti i vaspitni stil roditelja kao prediktori uloga u vršnjačkom nasilju. 62. Naučno-stručni skup Društva psihologa Srbije, 28-30. V 2014., Zlatibor. Knjiga rezimea str. 100.
Milovanović, I., Sadiković, S. i Fesl, D. (2014). Atribuiranje fizičkog nasilja prema nepoznatim osobama – pitanje trajnih crta ličnosti ili usvojenih stavova. Treći sarajevski dani psihologije, 25-26. IV 2014., Sarajevo. Zbornik sažetaka str.103-104.
Sadiković, S., Milovanović I. i Fesl, D. (2014). Napad ili reakcija na provokaciju – činioci atribuiranja psihološkog nasilja prema nepoznatim osobama. Treći sarajevski dani psihologije, 25-26. IV 2014., Sarajevo. Zbornik sažetaka str. 102-103.
Smederevac, S., Čolović, P. i Milovanović, I. (2013). Dimenzije reformulisane Teorije osetljivosti na potkrepljenje - genski i sredinski činioci. Naučno-stručni skup “Savremeni trendovi u psihologiji”, 11-13. X 2013., Novi Sad. Knjiga rezimea str. 41-42. 
Milovanović I., Čolović, P., Kodžopeljić, J. i Mitrović, D. (2012). Uloge u vršnjačkom nasilju na starijem osnovnoškolskom uzrastu i osobine ličnosti – tipološki pristup. 60. Naučno-stručni skup Društva psihologa Srbije, 30.V - 2.VI 2012., Beograd. Knjiga rezimea str. 32-33.

 
© 2011 MyDay Interactive