Prof. dr Dušanka Mitrović
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 dusanka.mitrovic@uns.ac.rs


Datum rođenja
 02.01.1965.


Obrazovanje
2004.Doktor psiholoških nauka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1998.Magistar psiholoških nauka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1987.Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Naučna zvanja
od 2014.Redovni profesor na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2009 – 2014.Vanredni profesor na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2004 – 2009.Docent na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Prethodno profesionalno iskustvo
1987 – 1989.Psiholog u Osnovnoj školi „Svetozar Marković Toza“ Novi Sad


Administrativne pozicije
2010– 2012.Zamenik šefa Odseka za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Članstvo u naučnim i strukovnim udruženjima
The European Association of Personality Psychology


Učešće na projektima
od 2011.istraživač na projektu Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
2011-2014.istraživač na projektu Pokrajinskog sekretarijata za prosvetu i nauku AP Vojvodine Nasilje u savremenom društvu – kontekstualni i dispozicionalni činioci
2006–2010.istraživač na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije Psihološke karakteristike društva u tranziciji
2005-2006.istraživač na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije Evaluacija i razvoj instrumenata za procenu ličnosti i psihopatoloških fenomena


Nagrade, priznanja i stipendije
2011.nagrada „Borislav Stevanović“ za naučni doprinos razvoju psihologije u Srbiji, Društvo psihologa Srbije


Odabrana bibliografija
Mitrović, D. i Trogrlić, A. (2014). Psihologija polnih razlika i sličnosti. Beograd: Sinapsa edicije
Smederevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2010). Velikih pet plus dva: primena i interpretacija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Smederevac Snežana i Mitrović Dušanka (2006). Ličnost - metodi i modeli. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Mitrović, D., Smederevac, S., Čolović, P., Kodžopeljić, J., & Dinić, B. (2014). Personality prototypes based on dimensions of the revised reinforcement sensitivity theory among prisoners and non-prisoners. Personality and Individual Differences, 69, 50 - 55.
Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P., & Nikolašević, Ž. (2014). Validation of the measure of revised reinforcement sensitivity theory constructs. Journal of Individual Differences, 35, 12 – 21.
Čolović, P., Smederevac, S. i Mitrović, D. (2014). Velikih pet plus dva: validacija skraćene verzije. Primenjena psihologija, 7, 227 - 254.
Okanović, P., Okanović, D., Mitrović, D. i Majstorović, N. (2013). Academic integrity 'captured' by a personality-based test. Psihologija, 46, 61-75.
Mitrović, D. i Smederevac, S. (2007). Konstruktna validnost Multidmenzionalnog upitnika ličnosti (MPQ). Psihologija, 40, 211 – 228. UDC 159.923.072
Smederevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2007). The Structure of the Lexical Personality Descriptors in Serbian Language. Psihologija, 40, 485-508.

Kompletna bibliografija
Monografije i zbornici radova
Mitrović, D. i Trogrlić, A. (2014). Psihologija polnih razlika i sličnosti. Beograd: Sinapsa edicije (u štampi).
Smederevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2010). Velikih pet plus dva: primena i interpretacija. Beograd: CPP.
Smederevac Snežana i Mitrović Dušanka (2006). Ličnost - metodi i modeli. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Članci u međunarodnim časopisima
Mitrović, D., Smederevac, S., Čolović, P., Kodžopeljić, J., & Dinić, B. (2014). Personality prototypes based on dimensions of the revised reinforcement sensitivity theory among prisoners and non-prisoners. Personality and Individual Differences, 69, 50 - 55.
Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Mitrović, D., Dinić, B., & Čolović, P. (2014). School Bullying in Adolescence and Personality Traits A Person-Centered Approach. Journal of interpersonal violence, 29, 736-757.
Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P., & Nikolašević, Ž. (2014). Validation of the measure of revised reinforcement sensitivity theory constructs. Journal of Individual Differences, 35, 12 – 21.
Okanović, P., Okanović, D., Mitrović, D. i Majstorović, N. (2013). Academic integrity 'captured' by a personality-based test. Psihologija, 46, 61-75.
Čolović, P., Smederevac, S. i Mitrović, D. (2009). Osobine ličnosti, starost i pol kao prediktori sklonosti ka samohendikepiranju. Psihologija, 42, 549-566.
Mitrović, D., Smederevac, S. i Čolović, P. (2008). Evaluacija Reformulisane teorije osetljivosti na potkrepljenje. Psihologija, 41, 555-575.
Mitrović, D. i Smederevac, S. (2007). Konstruktna validnost Multidmenzionalnog upitnika ličnosti (MPQ). Psihologija, 40, 211 – 228. UDC 159.923.072
Smederevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2007). The Structure of the Lexical Personality Descriptors in Serbian Language. Psihologija, 40, 485-508.
Članci u časopisima nacionalnog nivoa
Trbojević, J., Otašević, B., Mitrović, D. (2015).Motivacija i empatija kao korelati pomagačkog ponašanja tokom poplava u Srbiji 2014. godine. Primenjena psihologija, 8, 227-244.
Otašević, B., Trbojević, J., Mitrović, D. (2015). Motivacija za pružanje pomoći nakon poplava 2014: uloga ličnosti i nacionalnog identiteta. Sociološki pregled, 48, 485-505.
Čolović, P., Smederevac, S. i Mitrović, D. (2014). Velikih pet plus dva: validacija skraćene verzije. Primenjena psihologija, 7, 227 - 254.
Dinić, B., Mitrović, D. i Smederevac, S. (2014). Upitnik BODH (Bes, Osvetoljubivost, Dominacija, Hostilnost): Novi upitnik za procenu agresivnosti. Primenjena psihologija, 7, 277 - 296.
Nikolašević, Ž., Mitrović, D., Dinić, B. i Čolović, P. (2012). Validacija simulirane verzije upitnika 16PF. Primenjena psihologija, 5, 335-356.
Mitrović, D., Čolović, P. i Smederevac, S. (2009). Evaluation of Zuckerman-Kulhman Personality Questionnaire-50-CC in Serbian culture. Primenjena psihologija, 3, 217 – 230.
Vukobrat, S. i Mitrović, D. (2009). Osobine ličnosti i ponašanje vozača u saobraćaju. Primenjena psihologija, 2, 25-42.
Mitrović, D., Smederevac, S., Grujičić, S. i Čolović, P. (2006). Tipološki pristup rizičnom ponašanju adolescenata. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 38, 264 - 278.
Smederevac, S., Čolović, P., Mitrović, D., Đekić, B. i Nikolašević, Ž. (2006). Nasledni i sredinski činioci dimenzija Ajzenkovog PEN i Alternativnog petofaktorskog modela ličnosti. Psihologija, 39, 407 – 423 
Smederevac, S. i Mitrović, D. (2005). Problemi upitničke opercionalizacije dimenzija Grejove Teorije osetljivosti na potkrepljenje. Psihologija, 38, 311 - 326.
Mitrović, D., Čolović, P. i Smederevac, S. (2005). Tipološki pristup dimenzijama evaluacije drugih. Psihologija, 38, 403 - 421.
Čolović, P., Mitrović, D. i Smederevac, S. (2005). Evaluacija modela Pet velikih u našoj kulturi primenom upitnika FIBI. Psihologija, 38, 55 - 76.
Mitrović, D. i Smederevac, S. (2005). Relacije između agresivnosti i dimenzija ličnosti Modela "pet velikih". Pedagoška stvarnost, 5-6, 456 - 471.
Ignjatović, I., Ruk, Đ., Bakić, D. i Štalec, J. (1991). Struktura zajedničkog prostora reverzibilnog ponašanja geometrijskih optičkih iluzija. Pedagoška stvarnost, 9-10
Poglavlja u monografijama i zbornicima radova
Smederevac, S., Čolović, P. i Mitrović, D. (2010). Procena osetljivosti na potkrepljenje. U Biro Mikloš, Smederevac Snežana i Novović Zdenka (ur.) Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena (str. 89 – 100). Beograd: Centar za pimenjenu psihologiju.
Čolović, P., Mitrović, D. i Smederevac, S. (2010). Procena nerealističkog optimizma. U M. Biro, S. Smederevac i Z. Novović (ur.) Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena (pp 101-110). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Mitrović, D., Smederevac, S. i Čolović, P. (2010). Procena samohendikepirajućeg ponašanja. U M. Biro, S. Smederevac i Z. Novović (ur.) Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena (pp 111-121). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Genc, A., Mitrović, D. i Čolović, P. (2010). Procena spremnosti za empatiju. U M. Biro, S. Smederevac i Z. Novović (ur.) Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena (pp 141-151). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Mitrović, D., Nikolašević, Ž. i Grujičić, S. (2007). Osobine ličnosti i rizična ponašanja adolescenata. U: M. Biro i S. Smederevac (ur.). Psihologija i društvo. Novi Sad: Filozofski fakultet
Čolović Petar, Mitrović Dušanka, Smederevac Snežana i Smiljanić Jelena (2006). Relacije između konstrukta traženja senzacija i Ajzenkovog modela ličnosti. U Kuzmanović Bora i Krnjajić Zora (urednici) Emprijska istraživanja u psihologiji 2006 – Zbornik radova (str. 257 - 264). Beograd: Institut za psihologiju.
Smederevac Snežana, Mitrović Dušanka i Čolović Petar (2005). Tipološki pristup opisu ličnosti u prostoru dimenzija modela Pet velikih, agresivnosti i empatije. U: Mirjana Franceško i Marija Zotović (Uredinici). Ličnost u višekulturnom društvu, 5, Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji, 285 - 301.
Mitrović, D. i Barišić, T. (1997). Odnosi skale kompleksa superiornosti SUCOMP i Adornove (Kalifornijske) skale F, u: Genc L. i Ignjatović I. (ur.): Ličnost u višekulturnom društvu,3 (177-184), Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju
Mitrović, D. i Gardinovački S. (1997). Odnosi antiintraceptivnosti merene skalom AaIi i skale autoritarnostii iz upitnika MK-240, u: Genc L. i Ignjatović I. (ur.): Ličnost u višekulturnom društvu, 3 (185-194), Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju
Trogrlić, A., Mitrović, D. i Vasić, A. (1995). Polne razlike u fiksacijama libida merenim skalom FR2. U: Đurić Đ. (ur.): Ličnost u višekulturnom društvu, 2 (39-47), Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju
Ignjatović, I., Vasić, A., Kosanović, B., Mitrović, D., Momirović, K. (1995). Frojd još jednom – opšti muški i ženski faktori u kolekciji čestica FR-2, u: Đurić Đ. (ur.): Ličnost u višekulturnom društvu,2 (15- 38), Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju
Mladenović, U., Kosanović, B., Ruk, Đ., Mitrović, D. i Vasić, A. (1995). Merne odlike jedne skale vaspitanja u porodici (FROMET) načinjene po idejama E. Froma, u: Đ. Đurić (ur.): Ličnost u višekulturnom društvu, 2 (48-57), Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju
Ignjatović, I., Ruk, Đ., Bakić, D., Petković, T., Vasić, A. (1994). Fromov model ličnosti – pokušaj dimenzione provere, u: Đurić Đ. (ur.): Ličnost u višekulturnom društvu, (106-142) Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju
Bakić, D. (1992). Razlike u moralnosti između mlađih i starijih srednjoškolaca (1992), Zbornik Instituta za pedagogiju, (127-132), Novi Sad

Saopštenja na međunarodnim skupovima
Mitrović, D., & Oljača, M. (2016). The incremental validity of Reinforcement Sensitivity Questionnaire in prediction of anxiety and impulsivity. 18th European Conference on Personality, Book of Abstracts, 271, July 19-23, Timisoara, Romania
Mitrović, D., & Čolović, P. (2014). Lexical personality descriptors in Serbian language: The effect of criteria for variable selection. 17th European Conference on Personality, Book of Abstracts, 277-278, July 15-19, Lausanne, Switzerland.
Čolović, P., & Mitrović, D. (2014). Personality types in domains of self- and peer- assessment: Does degree of acquaintanceship make a difference? 17th European Conference on Personality, Book of Abstracts, 330, July 15-19, Lausanne, Switzerland.
Mitrović, D., Čolović, P., Kodžopeljić, J. (2013). Personality types based on Seven-factor lexical model in children aged 11-14, Poster presented at the ISSID 2013 Conference, Barcelona, Spain. Personality and Individual Differences, Volumen 60, Supplement, April 2014, Pages 65. 
Čolović, P., Mitrović, D., Kodžopeljić, J. (2013). Personality types based on Gray`s model predict physical violence in males, Poster presented at the ISSID 2013 Conference, Barcelona; Personality and Individual Differences, Volumen 60, Supplement, April 2014, Pages 65. 
Čolović, P., Smederevac, S., Milin, P., & Mitrović, D. (2012). The structure of mid- to most frequent lexical personality descriptors in the Serbian language. 16th European Conference on Personality, Book of Abstracts, 204-205, July 10-14, Trieste, Italy.
Smederevac, S., Dinić, B., Mitrović, D., & Čolović, P. (2012). Honesty - Humility vs. Positive and Negative valence - similar or different content? 16th European Conference on Personality, Book of Abstracts, 210, July 10-14, Trieste, Italy.
Mitrović, D., Nikolašević, Z., Smederevac, S., & Čolović, P. (2012). Dimensions of the revised Gray's model of personality as predictors of panic. 16th European Conference on Personality, Book of Abstracts, 207, July 10-14, Trieste, Italy.
Colovic, P., Smederevac, S., & Mitrovic, D. (2011). Aggressiveness and Gray’s model of personality: How do they fit together? ISSID 2011, July 25-28, London, United Kingdom.
Mitrovic, D., Smederevac, S., Tovilovic, S., & Colovic, P. (2011). The position of Trait Anxiety in Gray’s model of personality. ISSID 2011, July 25-28, London, United Kingdom.
Smederevac, S., Mitrovic, D., & Colovic, P. (2011). The Reinforcement Sensitivity Questionnaire: A measure of the RST-revised. ISSID 2011, July 25-28, London, United Kingdom.
Mitrović, D., Čolović, P. & Smederevac, S. (2010). Construct Validity of the Reinforcement Sensitivity Questionnaire. 15th European Conference on Personality July 20 - 24, 2010 Brno, Czech Republic (p.305)
Čolović, P., Smederevac, S. & Mitrović, D. (2010). The Original and the Revised Gray’s Model of Personality: Two or Three Second – Order Dimensions?. 15th European Conference on Personality July 20 - 24, 2010 Brno, Czech Republic (p.201)
Smederevac, S., Mitrović, D. & Čolović, P. (2010). Structure of Lexical Personality Descriptors in Serbian Language. 15th European Conference on Personality July 20 - 24, 2010 Brno, Czech Republic (p.205)
Smederevac, S., Šanta, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2009). Coping strategies and personality traits in multiple sclerosis. Psychology & Health, 24, Supplement 1 (Abstract Book of 23rd EHPS Annual Conference), p. 105. Pisa, Italy.
Mitrović Dušanka, Smederevac Snežana i Biro Mikloš (2005). Gender differences in perceiving and estimating others of same and oposite sex. 9th European Confress of Psychology, Book of Abstracts, Granada, Spain.
Smederevac Snežana, Mitrović Dušanka i Biro Mikloš (2005). The latent structure of perceiving and estimating others. 9th European Congress of Psychology, Book of Abstracts, Granada, Spain.
Todosijević, B., Vasić, A., Trogrlić, A. i Mitrović, D. (1998). Structure of social attitudes in Yugoslavia: test of Eysenck's two-dimensional model. XIV World Congress of International Sociological Association, avgust 1998, Montreal

Saopštenja na skupovima nacionalnog nivoa
Đaković, T., Mitrović, D., Milovanović, I. i Sadiković, S. (2016). Relacije pola, starosti i osobina ličnosti sa antisocijalnim poremećajem ličnosti. XXII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 18-20. mart 2016., Beograd, knjiga rezimea, 161-162.
Grbić, S., Mitrović, D., Milovanović, I. i Sadiković, S. (2016). Relacije pola, starosti i osobina ličnosti sa narcističkim poremećajem ličnosti. XXII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 18-20. mart 2016., Beograd, knjiga rezimea, 162-163.
Novakov, I., Čolović, P., Smederevac, S. i Mitrović, D. (2013). Personality types based on dimensions of revised Gray’s model. Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet 11-13.10. 2013. (str. 55 – 56)
Mitrović, D., Jordanov i M., Jovanov, M. (2013). Dimenzije traženja senzacija u svetlu genskih i sredinskih činilaca. Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, 11-13.10.2013. Novi Sad, Knjiga rezimea 45-46. ISBN 978-86-6065-174-9. Izdavač: Filozofski fakultet, Novi Sad
Kodžopeljić, J., Mitrović, D., Smederevac, S. i Dinić, B. (2013). Porodični i kontektualni činioci viktimizacije, nasilnog i rizičnog ponašanja na starijem osnovnoškolskom uzrastu. Rad prezentovan na Šestom naučno-stručnom skupu “InterRegioSci 2013.”, Novi Sad, RS.
Kodžopeljić, J., Mitrović, D., Smederevac, S. i Čolović, P. (2013). Tipovi uloga u nasilnoj interakcijikod učenika srednjih škola u Vojvodini. Rad prezentovan na Šestom naučno-stručnom skupu “InterRegioSci 2013.”, Novi Sad, RS.
Smederevac, S., Mitrović, D., Oljača, M. i Čolović, P. (2012). Treća psiholeksička studija u Srbiji: struktura pridevskih opisa ličnosti. Rad prezentovan naXVIII naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Knjiga rezimea, 149 – 150. Beograd, Srbija
Milovanović, I., Čolović, P., Kodžopeljić, J. i Mitrović, D. (2012). Uloge u vršnjačkom nasilju na starijem osnovnoškolskom uzrastu i osobine ličnosti - tipološki pristup. Rad prezentovan na 60. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 32-33. Beograd, Srbija
Mitrović, D. (2012). Stari majstor u novoj verziji: interne metrijske karakteristike IPIP simulacije Katelovog 16PF. Rad prezentovan na 60. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 48-49. Beograd, Srbija
Smederevac, S., Mitrović, D., Oljača, M. i Čolović, P. (2012). Treća psiholeksička studija u Srbiji: struktura pridevskih opisa ličnosti. Rad prezentovan naXVIII naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Knjiga rezimea, 149 – 150. Beograd, Srbija
Dinić, B., Kodžopeljić, J., Smedrevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2012). Vaspitni statovi, uticaj vršnjaka i medija kao prediktori fizičkog i psihološkog nasilja na srednjoškolskom uzrastu: polne razlike. Rad prezentovan na Naučno-stručnom skupu Drugi Sarajevski dani psihologije, 20-21. april 2012., Sarajevo, BiH, Knjiga rezimea, 31.
Bijelić, S., Mitrović, D., i Nikolašević, Ž. (2011). Pol, starost, osobine ličnosti i nerealistički optimizam kao prediktori zadovoljstva životom. Naučno- stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji“, Knjiga rezimea, str. 264 - 265. Novi Sad: Odsek za psihologiju, izdavač: Filozofski fakultet u Novom Sadu.
Mitrović, D., Kodžopeljić, J. i Čolović, P. (2011). Prediktori nasilnog ponašanja na osnovnoškolskom uzrastu: osobine ličnosti dece i vaspitni stavovi roditelja. Naučno- stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji“, Knjiga rezimea, str. 238 - 239. Novi Sad: Odsek za psihologiju, izdavač: Filozofski fakultet u Novom Sadu. (skup održan 14-16.10.2011.)
Stojanović, M., Mitrović, D., i Čolović, P. (2011). Mogućnosti upravljanja impresijom na skalama upitnika Velikih pet plus dva. Rad prezentovan naXVII naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Knjiga rezimea, 195 – 196. Beograd, Srbija; izdavač: Filozofski fakultet u Beogradu
Čolović, P. i Mitrović, D. (2010). Tri puta pet osobina ličnosti... plus dve.58. Naučno - stručni skup psihologa Srbije, Zlatibor, Knjiga rezimea 64-65.
Dinić, B., Čolović, P., Smederevac, S. i Mitrović, D. (2010). Evaluacija Bas-Perijevog upitnika agresivnosti (BPAQ). Rad prezentovan na XVI naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Knjig rezimea, 129-130. Beograd, Srbija
Nikolić, M., Mitrović, D. i Nikolašević, Ž. (2008). Relacije između konstrukta nerealističkog optimizma i osobina ličnosti modela Big five. 55. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Kopaonik, 4-7. jun 2008., Knjiga rezimea, 102-103.
Kotvašova, B. i Mitrović, D. (2008). Relacije dimenzija agresivnosti i Grejovog modela ličnosti. XIV naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, Knjiga rezimea, 75-76. 7. i 8. februar, Beograd.
Smederevac, S., Mitrović, D., i Čolović, P. (2007). Relacije dimenzija ličnosti iz prostora merenja upitnika Lexi i dimenzija ličnosti modela Velikih pet. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Lepenski vir, 23 -26. maj, Knjiga rezimea 55-56.
Nikolašević, Ž. i Mitrović, D. (2007). Relacije Ajzenkovog PEN modela i Alternativnog petofaktorskog modela ličnosti. 55. Naučno-stručni skup psihologa Srbije, Lepenski vir, Knjiga rezimea, 53-55.
Padejski, N. i Mitrović, D. (2007). Metrijske karakteristike i konstrukt validacija Upitnika interpersonalnog poverenja. XIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, Knjiga rezimea, 76-77.
Mitrović, D., Čolović, P. i Smederevac, S. (2007). Relacije Alternativnog petofaktorskog i Telegenovog modela ličnosti. XIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, Knjiga rezimea, str. 78.
Nikolašević, Ž., Čolović, P., Mitrović, D. i Smederevac, S. (2007). Genetski i sredinski uticaj na dimenzije PEN i Alternativnog petofaktorskog modela ličnosti. XIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, Knjiga rezimea, str. 77-78.
Nikolašević, Ž., Đekić, B., Smederevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2006). Ispitivanje heritabilnosti osobina ličnosti prema Ajzenkovom modelu – studija blizanaca. 54. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Zlatibor, 24 -27. maj, Knjiga rezimea str. 67.
Barišić, S., Smederevac, S., i Mitrović, D. (2005). Procena i evaluacija osoba istog pola i osobine ličnosti procenjivača. 53. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Sokobanja, 18 - 21. maj, str. 87.
Mikloš, J., Smederevac, S., i Mitrović, D. (2005). Procena i evaluacija osoba suprotnog pola i osobine ličnosti procenjivača. 53. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Sokobanja, 18 - 21. maj, 84-85.
Genc, A., Mitrović, D., i Smederevac, S. (2005). Struktura konstrukta empatije i relacije sa osobinama ličnosti. 53. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Sokobanja, 18 - 21. maj, str. 82-83.
Mitrović, D., Smederevac, S., i Čolović, P. (2005). Relacije Goldbergove verzije Katelovog 16 PF i upitnika FIBI. Saopštenje sa štampanim rezimeom, 53. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Sokobanja, 18 - 21. maj, str. 83.
Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P. i Ivković, N. (2005). Relacije između osobina ličnosti prema teoriji osetljivosti na potkrepljenje i petofaktorskog modela. Saopštenje sa štampanim rezimeom, XI naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, 3 - 4. februar, str. 84.
Čolović, P., Smederevac, S. i Mitrović, D. (2005). Metrijske karakteristike i konstrukt validnost instrumenta za procenu ličnosti prema modelu Pet velikih dimenzija ličnosti. Saopštenje sa štampanim rezimeom, XI naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, 3 - 4. februar, str. 85.
Vasić, A., Trogrlić, A. i Mitrović, D. (2004). Upitnici ličnosti dece starijeg osnovnoškolskog uzrasta, poster sa štampanim rezimeom, 52. Sabor psihologa Srbije, Kopaonik
Radulović, S., Karlić, N. i Mitrović, D. (2004). Neke metrijske karakterissitke nove verzije Ajzenkovog upitnika ličnosti za decu, poster sa štampanim rezimeom, 52. Sabor psihologa Srbije, Kopaonik
Mitrović, D. i Smederevac, S. (2003). Relacije nekih aspekata self-koncepta i osobina ličnosti petofaktorskog modela, saopštenje sa štampanim rezimeom, 51. Sabor psihologa Srbije, Banja Koviljača
Ignjatović, I., Blagojević, T., Gaćeša, R., Sofrenović, Z., Vojnić, M., Vukov, A.,Trogrlić, A., Mitrović, D. i Jevremov, T. (2001). Dva empirijski zasnovana konstrukta autoritarne ordofilije, saopštenje sa štampanim rezimeom, VII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd
Stojanović, D., Trogrlić, A. i Mitrović, D. (2001). Ordofilija i antiintraceptivnost, saopštenje sa štampanim rezimeom, VII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd
Rajaković, T., Lukić, Lj., Ignjatović, I., Trogrlić, A., Mitrović, D., Jevremov, T. i Šakotić, J. (2001). Praksofilija: konstrukcija i merne karakteristike skale LENENG, saopštenje sa štampanim rezimeom, VII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd
Ignjatović, I., Mitrović, D., Jevremov, T., Knebl, J., Šakotić, J., Kurbalija, D., Vasić, A., Trogrlić, A., Bojanić, Ž. i Todosijević, B. (2001). Predlog skale za ispitivanje dimenzije od reaktivnosti do katetičnosti, saopštenje sa štampanim rezimeom, VII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd
Kajiš, M., Mitrović, D., Kurbalija, D. i Knebl, J. (2001). Politička opredeljenst i angažovanost i moralnost, saopštenje sa štampanim rezimeom, VII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd
Mitrović, D., Trogrlić, A., Bojanić, Ž. i Ignjatović, I. (2001). Nove norme i merne karakteristike testova ličnosti iz istraživačkog domena, saopštenje sa štampanim rezimeom, VII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd
Trogrlić, A., Mitrović, D. i Vasić, A. (2001). Da li je infantilna inferiornost nezavisna dimenzija?, saopštenje sa štampanim rezimeom, VII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd
Trogrlić, A., Mitrović, D. i Todosijević, B. (1999). Preliminarne norme, osnovni metrijski pokazatelji i relacije sa psihološkim varijablama upitnika AaIi, saopštenje sa štampanim rezimeom, V naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd
Mitrović, D. i Vasić, D. (1999). Preliminarne norme, metrijski pokazatelji i relacije sa psihološkim varijablama upitnika i nekim spoljašnjim kriterijumima skale CORAM, saopštenje sa štampanim rezimeom, V naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd
Šakotić, J. i Mitrović, D. (1998). Zajednička faktorska analiza i relacije prostora merenja skala BEG i SEG-8, saopštenje sa štampanim rezimeom, 46. Sabor psihologa Srbije, Aranđelovac
Mitrović, D. i Karanjac, J. (1998). Relacije čestica skaale CORAM i skraćene S-R skale LED, saopštenje sa štampanim rezimeom, 46. Sabor psihologa Srbije, Aranđelovac
Mitrović, D., Jevremov, T. i Vasić, A. (1997). Relacije 24 osnovne dimenzije iz testova MK-240 i faktora proisteklih iz upitnika FR3, saopštenje sa štampanim rezimeom, X kongres psihologa Jugoslavije, Petrovac na moru
Mitrović, D., Trogrlić, A. i Todosijević, B. (1997). Relacije latentnih dimenzija iz upitnika EPQ i upitnika FR-3, saopštenje sa štampanim rezimeom, X kongres psihologa Jugoslavije, Petrovac na moru
Mitrović, D. i Zorić, D. (1996). Kvazikanoničke relacije infantilne inferiornosti i socijalnog statusa, saopštenje sa štampanim rezimeom, II naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd
Mihić, Lj. i Mitrović, D. (1996). Merne karakteristike i faktorska struktura skale SUCOMP, saopštenje sa štampanim rezimeom, II naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd
Ignjatović, I., Kosanović, B. i Mitrović, D. (1996). Kanoničke relacije faktora iz Ajzenkovog upitnika EPQ (103) i faktora iz upitnika za procenu fiksacija libida FR-2, saopštenje sa štampanim rezimeom, 44. Sabor psihologa Srbije, Vrnjačka Banja
Mitrović, D., Trogrlić, A., Barišić, T. i Vasić, A. (1996). Upoređenje faktorskih struktura testa EPQ na mlađem i starijem uzrastu, saopštenje sa štampanim rezimeom, 44. Sabor psihologa Srbije, Vrnjačka Banja
Trogrlić, A., Mitrović, D. i Janković, D. (1996). Kanoničke relacije ajtema S-R skale MEG-2 i faktora iz upitnika EPQ, saopštenje sa štampanim rezimeom, 44. Sabor psihologa Srbije, Vrnjačka Banja
Mihić Lj., Višekruna, M., Mitrović, D. (1996). Faktorska analiza skale namenjene merenju kompleksa ssuperiornosti SUCOMP, saopštenje sa štampanim rezimeom, 44. Sabor psihologa Srbije, Vrnjačka Banja

 
© 2011 MyDay Interactive