Katarina Praizović
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 katarina.praizovic@yahoo.com


Datum rođenja
 08.06.1994.


Obrazovanje
2015.Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Saradnja na projektima
od 2016.Učesnik na projektu “Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja”, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
2016. Volonter na projektu "Centar za rani razvoj" u okviru Centra za proizvodnju znanja i veština, Novi Sad
2016. Učesnik na projektu "Leto na naselju"
2017. Učesnik na projektu "Children's worlds"


Angažovanje u studentskim udruženjima
od 2016.Klub studenata psihologije “traNSfer”, aktivni član


Ostalo
od 2017.Volonter u dečijem selu "Milorad Pavlović", Sremska kamenica
februar 2018.Volonter u okviru inicijative „Novi Sad čita deci“

Saopštenja na skupovima nacionalnog nivoa
Praizović, K.(2017). Relacije između implicitnih teorija inteligencije, matematičkog self – koncepta i uspeha iz matematike učenika srednjih škola. Rad prezentovan na naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Srbija.

 
© 2011 MyDay Interactive