Selka Sadiković, diplomirani psiholog - master
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 selkasadikovic@uns.ac.rs


Datum rođenja
 12.02.1991.


Obrazovanje
od 2015.Student doktorskih studija psihologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2014.Diplomirani psiholog - master, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2013.Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Naučna znanja
od 2016.Istraživač-saradnik, Odsek za psihologiju, Filozofski Fakultet u Novom Sadu


Prethodno profesionalno iskustvo
2015-2016.Stažistkinja, Odeljenje za bolesti zavisnosti, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Vojvodine; Odeljenje za psihijatriju, Opšta bolnica Prijepolje, Zdravstveni centar Užice
2015.Savetnica–psihoterapeut, Centar za ratnu traumu, Novi Sad


Administrativne pozicije
od 2016.Istraživač saradnik, student-stipendista Ministarstva na naučno-istraživačkom projektu


Članstvo u naučnim i strukovnim udruženjima
od 2016.Društvo psihologa Srbije


Angažovanje u studentskim udruženjima
2011 - 2014.Klub studenata psihologije “traNSfer”, aktivni član
2013.Naučno-stručni skup “Savremeni trendovi u psihologiji”, “traNSferov podskup”, član organizacionog odbora


Saradnja na projektima
od 2012Učesnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja


Nagrade, priznanja i stipendije
2016.Stipendija studentima doktorskih akademskih studija angažovanim na naučno-istraživačkim projektima Ministarstva. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
2016.Nagrada za najbolje izlaganje i prezentaciju master rada, Fond Katarina Marić - nagrade za najbolji master rad u školskoj 2014.-2015. godini, Filozofski fakultet, Beograd
2015.Stipendija “Dositeja” za najbolje studente završnih godina master akademskih studija, Fond za mlade talente, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije
2014.Stipendija za nadarene studente, Univerzitet u Novom Sadu
2013.Stipendija “Dositeja” za najbolje studente završnih godina osnovnih akademskih studija, Fond za mlade talente, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije


Predavanja po pozivu
2016.“Strah, anksioznost i dimenzije izbegavajućeg ponašanja: bihevioralno-genetička studija”, Istraživački centar Petnica, Republika Srbija


Odabrana bibliografija

Članci u časopisima nacionalnog nivoa
Dinić, B., Barna, J., Trifunović, B., Angelovski, A., & Sadiković, S. (2016). DVA TIPA LIČNOSTI MEĐU OSUĐENICIMA: RAZLIKE U PSIHOPATIJI, AGRESIVNOSTI I KRIVIČNIM DELIMA. Primenjena psihologija, 9(2), 199-217.
Sadiković, S., Fesl, D., & Čolović, P. (2016). PERSONALITY TYPES ON NEW GROUND: LATENT PROFILE ANALYSIS BASED ON THREE PSYCHOLEXICAL MODELS OF PERSONALITY. Primenjena psihologija, 9(1), 41-61.

Saopštenja na međunarodnim skupovima
Fesl, D., & Sadiković, S. (2016). Nasledni i sredinski činioci socijalne fobije i dimenzija izbegavajućeg ponašanja. 3. Otvoreni dani psihologije Banja Luka, 2016, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, str. 98. ISBN 978-99955-59-78-6.
Sadikovic, S., & Fesl, D. (2016). Generalized anxiety disorder and constructs of the revised Reinforcement Sensitivity Theory: behavioral genetics study. 18th European Conference on Personality - ECP18, 19-23. VII 2016., Timisoara, Romania, str. 287.
Sadiković, S., Smederevac, S., Čolović, P. (2015). Depression and the constructs of the revised Reinforcement Sensitivity Theory: Is there a (genetic) link? Naučno-stručni skup “Savremeni trendovi u psihologiji”, 29-31. X 2015., Novi Sad. Knjiga rezimea str. 13-15. ISBN 978-86-6065-333-0.
Milovanović, I., Čolović, P., Sadiković., S, Fesl, D. i Jovanov, M. (2015). Genetski i okolinski čimbenici akademskog uspjeha i percepcije porodičnog okruženja. ,,22. Dani Ramira i Zorana Bujasa“, Zagreb, 16.-18. April 2015. Knjiga saopštenja, str. 171. ISSN 1849-6946
Sadiković, S., Fesl, D., Čolović, P. i Milovanović, I. (2015). Upitnik IPIP-50: psihometrijske karakteristike na osnovu podataka prikupljenih papir-olovka metodom i SAPA tehnologijom. ,,22. Dani Ramira i Zorana Bujasa“, Zagreb, 16.-18. April 2015. Knjiga saopštenja, str. 204. ISSN 1849-6946.
Nikolašević, Ž., Sadiković, S., Fesl, D. i Lazić, T. (2013). Da li se rizična ponašanja nasleđuju? Naučno-stručni skup “Savremeni trendovi u psihologiji”, 11-13. X 2013., Novi Sad. Knjiga rezimea str. 47-48. ISBN 978-86-6065-174-9.

Saopštenja na skupovima nacionalnog nivoa
Sadiković., S. i Fesl, D. (2015). Tipovi ličnosti u okviru Grejove reformulisane Teorije osetljivosti na potkrepljenje : poređenje rešenja dobijenih klaster analizom i analizom latentnih profila. 63. Naučno-stručni skup Društva psihologa Srbije, Zlatibor, 27-30. V 2015. Knjiga rezimea str. 181-182. ISBN 978-86-89377-17-0.
Sadiković, S., Fesl, D., i Milovanović, I. (2015). Grej u kontekstu temperamenta: relacije dimenzija revidiranog Grejovog modela i modela temperamenta Rusalova i Trofimove. Empirijska istraživanja u psihologiji, 27-29. III 2015., Beograd. Knjiga rezimea str. 152-153. ISBN 978-86-6427-005-2.
Sadiković, S., Milovanović, I. i Čolović, P. (2014). „Vrednosna komponenta” IPIP-a: Evaluativne dimenzije u svetlu IPIP skala. Empirijska istraživanja u psihologiji, 28-30. III 2014., Beograd. Knjiga rezimea str. 186-187. ISBN 978-86-88803-47-2.

 
© 2011 MyDay Interactive