Prof. dr Snežana Smederevac
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Email
 snezana.smederevac@uns.ac.rs


Datum rođenja
 22.5.1966.


Obrazovanje
2001.Doktor psiholoških nauka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1996.Magistar psiholoških nauka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1991.Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Naučna zvanja
od 2011.Redovni profesor na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2006 – 2011.Vanredni profesor na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2001 – 2006.Docent na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Prethodno profesionalno iskustvo
1994 – 2001.Psiholog na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu
1992 – 1994.Psiholog na Institutu za neurologiju, psihijatirju i mentalno zdravlje u Novom Sadu
1990 – 1991.Psiholog u Agenciji za psihološku pomoć Scientia


Administrativne pozicije
od 2015.Prorektor za nauku Univerziteta u Novom Sadu
2013 – 2016.Član Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
2006 – 2009.Šef Odseka za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Dodatna usavršavanja i specijalizacije
1997 – 1998.uvodni kurs iz Rorschach testa – Exnerov integrativni sistem, Institut za mentalno zdravlje u Beogradu
1995.specijalističke studije iz Medicinske psihologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1993 – 1994.dvogodišnji Edukativni seminar iz analitički orijentisane psihoterapije, Institut za mentalno zdravlje u Beogradu


Članstvo u naučnim i strukovnim udruženjima
The European Association of Personality Psychology
International Society for the Study of Individual Differences
World Association for Personality Psychology


Učešće na projektima
od 2011.Rukovodilac projekta Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
2011-2014.Rukovodilac projekta Pokrajinskog sekretarijata za prosvetu i nauku AP Vojvodine Nasilje u savremenom društvu – kontekstualni i dispozicionalni činioci
2009-2010.Rukovodilac istraživačkog tima projekta UNICEF Kancelarije u Beogradu i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje AP Vojvodine Škola bez nasilja
2008-2009.Učesnik na projektu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine Integracija romske dece u školski sistem Srbije
2006–2010.Učesnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki rzavoj Republike Srbije Psihološke karakteristike društva u tranziciji
2005-2006.Učesnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki rzavoj Republike Srbije Evaluacija i razvoj instrumenata za procenu ličnosti i psihopatoloških fenomena


Nagrade,priznanja i stipendije
2011.nagrada „Borislav Stevanović“ za naučni doprinos razvoju psihologije u Srbiji, Društvo psihologa Srbije
2010.priznanje "Ljuba Stojić" redakciji časopisa Psihologije, Društvo psihologa Srbije

Odabrana bibliografija
Mihić, Lj., Čolović, P., Ignjatović, I., Smederevac, S., & Novović, Z. (2015). Anxiety between personality and cognition: The gray zone. Personality and Individual Differences, 78, 19 - 23.
Mitrović, D., Smederevac, S., Čolović, P., Kodžopeljić, J., & Dinić, B. (2014). Personality prototypes based on dimensions of the revised reinforcement sensitivity theory among prisoners and non-prisoners. Personality and Individual Differences, 69, 50 - 55.
Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P., & Nikolašević, Ž. (2014). Validation of the measure of revised reinforcement sensitivity theory constructs. Journal of Individual Differences, 35, 12 – 21.
Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Mitrović, D., Dinić, B., & Čolović, P. (2014). School Bullying in Adolescence and Personality Traits A Person-Centered Approach. Journal of interpersonal violence, 29, 736-757.
Novović,Z., Mišić-Pavkov, G., Smederevac, S., Drakić, D., & Lukić, T. (2013). The role of schizoid personality, peritraumatic dissociation and behavioral activation system in a case of parricide. Aggression and Violent Behavior, 18, 113 – 117.
Smederevac S., Mitrović D. i Čolović P. (2007). The Structure of the Lexical Personality Descriptors in Serbian Language. Psihologija, 40, 485-508.
Smederevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2010). Velikih pet plus dva: primena i interpretacija. Beograd: CPP.

Kompletna bibliografija
Monografije i zbornici radova
Smederevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2010). Velikih pet plus dva: primena i interpretacija. Beograd: CPP.
Biro, M., Smederevac, S. Novović, Z. (2010). Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Biro, M. & Smederevac, S. (2007). Psihologija i društvo. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Smederevac, S., Mitrović, D. (2006). Ličnost - metodi i modeli. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Smederevac, S. (2002).Govor i ličnost ili govor ličnosti. Beograd: Zadužbina Andrejević.
Članci u međunarodnim časopisima
Mihić, Lj., Čolović, P., Ignjatović, I., Smederevac, S., & Novović, Z. (2015). Anxiety between personality and cognition: The gray zone. Personality and Individual Differences, 78, 19 - 23.
Mitrović, D., Smederevac, S., Čolović, P., Kodžopeljić, J., & Dinić, B. (2014). Personality prototypes based on dimensions of the revised reinforcement sensitivity theory among prisoners and non-prisoners. Personality and Individual Differences, 69, 50 - 55.
Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Mitrović, D., Dinić, B., & Čolović, P. (2014). School Bullying in Adolescence and Personality Traits A Person-Centered Approach. Journal of interpersonal violence, 29, 736-757.
Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P., & Nikolašević, Ž. (2014). Validation of the measure of revised reinforcement sensitivity theory constructs. Journal of Individual Differences, 35, 12 – 21.
Mihić, Lj., Novović, Z., Čolović, P., & Smederevac, S. (2014). Serbian adaptation of the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS): Its facets and second-order structure. Psihologija, 47, 393 - 414.
Novović,Z., Mišić-Pavkov, G., Smederevac, S., Drakić, D., & Lukić, T. (2013). The role of schizoid personality, peritraumatic dissociation and behavioral activation system in a case of parricide. Aggression and Violent Behavior, 18, 113 – 117.
Dinić B. i Smederevac S. (2012). Pozicija agresivnosti u zajedničkom prostoru PEN modela i modela Velikih pet plus dva. Psihologija, 45, 295-310.
Biro, M., Smederevac, S., Tovilović, S. (2009). Socioeconomic and cultural factors of low sholastic achievement of Roma children. Psihologija, 42, 273-288.
Čolović, P., Smederevac, S. i Mitrović, D. (2009). Osobine ličnosti, starost i pol kao prediktori sklonosti ka samohendikepiranju. Psihologija, 42, 549-566.
Biro, M., Smederevac, S. i Novović, Z. (2008). Antisocial behavior – dimension or category (ies)? Psihologija, 41, 275 – 293.
Mitrović, D., Smederevac, S. i Čolović, P. (2008). Evaluacija Reformulisane teorije osetljivosti na potkrepljenje. Psihologija, 41, 555-575.
Mitrović D. i Smederevac S. (2007). Konstruktna validnost Multidmenzionalnog upitnika ličnosti (MPQ). Psihologija, 40, 211 – 228.
Smederevac S., Mitrović D. i Čolović P. (2007). The Structure of the Lexical Personality Descriptors in Serbian Language. Psihologija, 40, 485-508.
Članci u časopisima nacionalnog nivoa
Čolović, P., Smederevac, S. i Mitrović, D. (2014). Velikih pet plus dva: validacija skraćene verzije. Primenjena psihologija, 7, 227 - 254.
Dinić, B., Mitrović, D. i Smederevac, S. (2014). Upitnik BODH (Bes, Osvetoljubivost, Dominacija, Hostilnost): Novi upitnik za procenu agresivnosti. Primenjena psihologija, 7, 277 - 296.
Tenjović, L. i Smederevac, S. (2011). Mala reforma u statističkoj analizi podataka u psihologiji: malo p nije dovoljno, potrebna je i veličina efekta. Primenjena psihologija, 4, 317 – 333.
Ranđelović, K.., i Smederevac, S. (2011). Relacije između životnih ciljeva, bazičnih psiholoških potreba i dobrobiti. Primenjena psihologija, 3, 263 – 278.
Jovanović, V., Smederevac, S., i Tovilović, S. (2009). Uticaj sredinskih činilaca na intelektualnu efikasnost dece predškolskog uzrasta. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 41, 511-525.
Dinić, B. i Smederevac, S. (2009). Relacije kognitivnih motivacija i dimenzija ličnosti Reformulisane teorije osetljivosti na potkrepljenje. Primenjena psihologija, 3, 273 – 236.
Mitrović, D., Čolović, P. i Smederevac, S. (2009). Evaluation of Zuckerman-Kulhman Personality Questionnaire-50-CC in Serbian culture. Primenjena psihologija, 3, 217 – 230.
Novović, Z., Smederevac, S., Biro, M. i Jovanović, V. (2008). Predlog programa treninga pažnje za decu iz edukativno depriviranih sredina. Pedagoška stvarnost, LIV, 114 – 129.
Mitrović D., Smederevac S., Grujičić Srđan i Čolović P. (2006). Tipološki pristup rizičnom ponašanju adolescenata. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 38, 264 - 278.
Smederevac S., Čolović P., Mitrović D., Đekić Branka i Nikolašević Ž. (2006). Nasledni i sredinski činioci dimenzija Ajzenkovog PEN i Alternativnog petofaktorskog modela ličnosti. Psihologija, 39, 407 – 423
Smederevac, S. i Mitrović, D. (2005). Problemi upitničke opercionalizacije dimenzija Grejove Teorije osetljivosti na potkrepljenje. Psihologija, 38, 311 - 326.
Mitrović, D., Čolović, P. i Smederevac, S. (2005). Tipološki pristup dimenzijama evaluacije drugih. Psihologija, 38, 403 - 421.
Čolović, P., Mitrović, D. i Smederevac, S. (2005). Evaluacija modela Pet velikih u našoj kulturi primenom upitnika FIBI. Psihologija, 38, 55 - 76.
Mitrović, D. i Smederevac, S. (2005). Relacije između agresivnosti i dimenzija ličnosti Modela "pet velikih". Pedagoška stvarnost, 5-6, 456 - 471.
Smederevac, S. (2004). Uticaj osobina ličnosti i pozitivnog i negativnog feed-backa na procenu samoefikasnosti. Psihologija,37, 109 – 121.
Smederevac, S., Antić, T. (2003). Osobine ličnosti procenjivača i stepen bliskosti kao činioci procenjivanja drugih osoba. Psihologija, 36, 183 – 198.
Smederevac, S., Novović, Z., Milin, P., Janičić, B., Pajić, D., Biro, M. (2003). Tendency to self-handicapping in the situation of expected failure. Psihologija, 36, 39 – 58.
Novović, Z., Kosanović, B., Biro, M. i Smederevac, S. (2001): Veza između atribucionog stila, anksioznosti i depresije. Psihologija, 1-2, 139 – 154.
Stokić, S., Novović, Z., Đonović, A. (1997): Mogućnost diferenciranja kognitivnog stila između suicidalnih i nesuicidalnih depresivnih pacijenata, Psihologija , 1-2.
Simić, I., Stokić, S., Nišević, S. i sar. (1996): Efekti psihološke pripreme dece za hiruršku intervenciju. Časopis za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju, vol. 3, br. 1-2, 165-190.
Poglavlja u monografijama i zbornicima radova
Ignjatovic, I., Novovic, Z., Smederevac, S., & Sokic, J. (2013). Bihavioral Inhibition System and Freeze as biological bases of vulnerabilities to anxiety disorders. In K. A. Moore, K. Kaniasty, P. Buchwald, & A. Sesé (Eds.), Stress and Anxiety. Applications to Health and Well –being, Work Stressors, and Assessment (pp. 209-218). Berlin: Logos Verlag.
Smederevac, S., Čolović, P. i Mitrović, D. (2010). Procena osetljivosti na potkrepljenje. U Biro Mikloš, Smederevac S. i Novović Zdenka (ur.) Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena (str. 89 – 100). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Čolović, P., Mitrović, D. i Smederevac, S. (2010). Procena nerealističkog optimizma. U M. Biro, S. Smederevac i Z. Novović (ur.) Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena (pp 101-110). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Mitrović, D., Smederevac, S. i Čolović, P. (2010). Procena samohendikepirajućeg ponašanja: SH upitnik. U M. Biro, S. Smederevac i Z. Novović (Ur.), Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena (str. 111 – 122). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Novović Z., Smederevac S. i Marjanović Z. (2007). Latentna struktura prostora merenja upitnika za procenu psihopatije. U Biro M. i Smederevac S. (ur.) Psihologija i društvo (str. 29 – 42). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Čolović P.i Smederevac S. (2007). Relacije dimenzija traženje senzacija i Grejovog modela. U Biro M. i Smederevac S. (ur.) Psihologija i društvo (str. 43 – 54). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Čolović P., Mitrović D., Smederevac S. i Smiljanić J. (2006). Relacije između konstrukta traženja senzacija i Ajzenkovog modela ličnosti. U Kuzmanović B. i Krnjajić Z. (ur.) Emprijska istraživanja u psihologiji 2006 – Zbornik radova (str. 257 - 264). Beograd: Institut za psihologiju.
Gavrilov-Jerković V., Franceško M., Kodžopeljić J., Smederevac S., Zdravković S., Mihić V., Trogrlić A., Šakotić-Kurbalija J. (2005). Evropski standardi za reformu visokog obrazovanja i novi plan studija psihologije. U: Mirjana F. i Marija Z. (ur.). Ličnost u višekulturnom društvu, 5, Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji, 27-32
Smederevac S., Mitrović D. i Čolović P. (2005). Tipološki pristup opisu ličnosti u prostoru dimenzija modela Pet velikih, agresivnosti i empatije. U: Mirjana Franceško i Marija Zotović (ur.). Ličnost u višekulturnom društvu, 5, Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji, 285 - 301.
Stokić, S. (1994). Psihoterapija, savetovanje i stres, u knjizi: Mitrović, D., Popov, I. i Stokić, S. Zaštita mentalnog zdravlja u uslovima izbeglištva. Crveni krst Vojvodine, Novi Sad.
Popov, I., Mitrović, D. i Stokić, S. (1994). The Refugee Family. U Kaličanin, P., Lečić-Toševski, D., Bukelić, J., Išpanović-Radojković, V. The Stresses of War and Sanctions, Institute for Mental Health, Belgrade.

Saopštenja na međunarodnim skupovima
Smederevac, S., & Branovački, B. (2016). The structure of evaluative personality descriptors in Serbian language. 18th European Conference on Personality, Book of Abstracts, 286, July 19-23, Timisoara, Romania.
Smederevac, S. & Čolović, P. (2016). The impact of descriptor frequencies in psycho-lexical studies: a study in Serbian. 2nd World Conference on Personality, 126, March 31 – April 04, Buzios, Brazil.
Čolović, P. & Smederevac, S. (2016). Psycholexical studies in Serbian language: the role of descriptors of temporary states and moods. 2nd World Conference on Personality, 55, March 31 – April 04, Buzios, Brazil.
Dinić, B., and Smederevac, S. (2013). Effects of aggression dimensions on aggressive reactions in response to provocation. Poster presented at the ISSID 2013 Conference, Barcelona, Spain.
Čolović, P., Smederevac, S., Milin, P., & Mitrović, D. (2012). The structure of mid- to most frequent lexical personality descriptors in the Serbian language. 16th European Conference on Personality, Book of Abstracts, 204-205, July 10-14, Trieste, Italy.
Smederevac, S., Dinić, B., Mitrović, D., & Čolović, P. (2012). Honesty - Humility vs. Positive and Negative valence - similar or different content? 16th European Conference on Personality, Book of Abstracts, 210, July 10-14, Trieste, Italy.
Mitrović, D., Nikolašević, Z., Smederevac, S., & Čolović, P. (2012). Dimensions of the revised Gray's model of personality as predictors of panic. 16th European Conference on Personality, Book of Abstracts, 207, July 10-14, Trieste, Italy.
Colovic, P., Smederevac, S., & Mitrovic, D. (2011). Aggressiveness and Gray’s model of personality: How do they fit together? ISSID 2011, July 25-28, London, United Kingdom.
Mitrovic, D., Smederevac, S., Tovilovic, S., & Čolovic, P. (2011). The position of Trait Anxiety in Gray’s model of personality. ISSID 2011, July 25-28, London, United Kingdom.
Smederevac, S., Mitrovic, D., & Colovic, P. (2011). The Reinforcement Sensitivity Questionnaire: A measure of the RST-revised. ISSID 2011, July 25-28, London, United Kingdom.
Mitrović, D., Čolović, P. & Smederevac, S. (2010). Construct Validity of the Reinforcement Sensitivity Questionnaire. 15th European Conference on Personality July 20 - 24, 2010 Brno, Czech Republic (p.305)
Čolović, P., Smederevac, S. & Mitrović, D. (2010). The Original and the Revised Gray’s Model of Personality: Two or Three Second – Order Dimensions?. 15th European Conference on Personality July 20 - 24, 2010 Brno, Czech Republic (p.201)
Smederevac, S., Mitrović, D. & Čolović, P. (2010). Structure of Lexical Personality Descriptors in Serbian Language. 15th European Conference on Personality July 20 - 24, 2010 Brno, Czech Republic (p.205)
Smederevac, S., Šanta, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2009). Coping strategies and personality traits in multiple sclerosis. Psychology & Health, 24, Supplement 1 (Abstract Book of 23rd EHPS Annual Conference), p. 105. Pisa, Italy.
Novović, Z., Smederevac, S. i Biro, M. (2008). Antisocial disorder, dissocial disorder and psychopathy: Same or different categories (dimensions)? Division of Clinical Psychology: Annual Conference 2008. Book of abstracts, p 40. London, United Kingdom.
Mitrović D., Smederevac S. i Biro M. (2005). Gender differences in perceiving and estimating others of same and oposite sex. 9th European Confress of Psychology, Book of Abstracts, Granada, Spain.
Smederevac S., Mitrović D. i Biro M. (2005). The latent structure of perceiving and estimating others. 9th European Congress of Psychology, Book of Abstracts, Granada, Spain.
Stokić, S., Selaković-Buršić, S., Novović, Z., Bujušić, G. i Đonović, A. (1994). Cognitive Style Differences in Depressive Patients with and Without Suicide Attempt. Fifth European Symposium on Suicie, Cork.
Popov, I., Stokić, S., Bujišić, G., Mitrović, D., Ivanović, S. (1995). Psycho-social Characteristics of Adolescents in Warand Exile. Trauma in Adolescence, 4th International Congress, Athens

Saopštenja na skupovima nacionalnog nivoa
Dinić, B., Smederevac, S., Čolović, P., Nikolašević, Ž., Jordanov, M. i Sadiković, S. (2013). Moderatorski i medijatorski efekat mačizma u odnosu agresivnosti i sklonosit fizičkom nasilju. Rad prezentovan na Psihologijskom skupu 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, RH.
Smederevac, S., Čolović, P. i Milovanović, I. (2013). Genetski i sredinski činioci dimenzija Teorije osetljivosti na pokrepljenje. Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet 11-13.10. 2013. (str. 41 – 42)
Ignjatović, I., Novović, Z., Smederevac, S. i Čolović, P. (2013). Vulnerability to the development of anxiety disorders in the context of the revised Reinforcement Sensitivity Theory. Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet 11-13.10. 2013. (str. 54 – 55)
Novakov, I., Čolović, P., Smederevac, S. i Mitrović, D. (2013). Personality types based on dimensions of revised Gray’s model. Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet 11-13.10. 2013. (str. 55 – 56)
Kodžopeljić, J., Mitrović, D., Smederevac, S. i Dinić, B. (2013). Porodični i kontektuslani činioci viktimizacije, nasilnog i rizičnog ponašanja na starijem osnovnoškolskom uzrastu. Rad prezentovan na Šestom naučno-stručnom skupu “InterRegioSci 2013.”, Novi Sad, RS.
Kodžopeljić, J., Mitrović, D., Smederevac, S. i Čolović, P. (2013). Tipovi uloga u nasilnoj interakcijikod učenika srednjih škola u Vojvodini. Rad prezentovan na Šestom naučno-stručnom skupu “InterRegioSci 2013.”, Novi Sad, RS.
Međedović, J., Dinić, B., Čolović, P. i Smederevac, S. (2012). Validacija HEXACO modela strukture ličnosti na srpskom jeziku. Rad prezentovan na XVIII naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Knjiga rezimea, 154 – 155. Beograd, Srbija
Smederevac, S., Mitrović, D., Oljača, M. i Čolović, P. (2012). Treća psiholeksička studija u Srbiji: struktura pridevskih opisa ličnosti. Rad prezentovan naXVIII naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Knjiga rezimea, 149 – 150. Beograd, Srbija
Oljača, M., Čolović, P., Smederevac, S. i Dinić, B. (2012). Nasilje u zatvorskoj i opštoj populaciji - tipološki pristup. Rad prezentovan na 60. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 33-34. Beograd, Srbija
Čolović, P. i Smederevac, S. (2011). Osobine ličnosti, porodična i socijalna interakcija kao prediktori izloženosti nasilju na osnovnoškolskom uzrastu. Naučno- stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji“, Knjiga rezimea, str. 234 - 235. Novi Sad: Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet.
Dinić, B., i Smederevac, S. (2011). Aspekti agresivnosti u modelu HEXACO. Naučno- stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji“, Knjiga rezimea, str. 236 - 237. Novi Sad: Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet.
Dinić, B., Čolović, P., Smederevac, S. i Mitrović, D. (2010). Evaluacija Bas – Perijevog upitnika agresivnosti (BPAQ). Rad prezentovan naXVI naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Knjiga rezimea, 129 – 130. Beograd, Srbija
Smederevac, S., Janković, J. i Čolović, P. (2009). Konstruktna validnost Upitnika za procenu osetljivosti na potkrepljenje. Empirijska istraživanja u psihologiji XV. Knjiga rezimea, 108 – 109.
Tovilović, S., Biro, M., Jovanović, V., Novović, Z., i Smederevac, S. (2009).Integracija romske dece u školski sistem Srbije – prepreke i mogućnosti. Savremeni trendovi u psihologiji, 23-24. X, Novi Sad: Srbija.
Jovanović, V., Tovilović, S., Smederevac, S., Novović, Z., i Biro, M. (2009). Uticaj sredinskih činilaca na intelektualno postignuće dece predškolskog uzrasta. 57. Naučno-stručni skup psihologa Srbije, 27-30. V, Palić: Srbija.
Nikolašević, Ž. I Smederevac, S. (2008). Relacije između agresivnosti i dimenzija ličnosti Ajzenkovog PEN modela. Empirijska istraživanja u psihologiji, Knjiga rezimea, str. 77-78. Beograd, Srbija.
Pralica, M., Smederevac, S., i Novović, Z. (2008). Ispitivanje strukture povezanosti konstrukta psihopatije i dimenzija Alternativnog petofaktorskog modela ličnosti. 56. Naučno-stručni skup Razvoj i standardizacija u pishologiji, Knjiga rezimea, str. 101 -102.
Smederevac S., Mitrović D. i Čolović P. (2007). Relacije dimenzija ličnosti iz prostora merenja upitnika Lexi i dimenzija ličnosti modela Velikih pet. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Lepenski vir, 23 -26. maj, Knjiga rezimea 55-56.
Mitrović D., Čolović P. i Smederevac S. (2007). Relacije Alternativnog petofaktorskog i Telegenovog modela ličnosti. XIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, Knjiga rezimea, str. 78.
Dinić B. i Smederevac S. (2007). Povezanost dimenzija afektivnog vezivanja u partnerskim odnosima i osobina ličnosti po modelu "Big Five". XIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, Knjiga rezimea, str. 45-47
Nikolašević Ž., Čolović P., Mitrović D. i Smederevac S. (2007). Genetski i sredinski uticaj na dimenzije PEN i Alternativnog petofaktorskog modela ličnosti. XIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, Knjiga rezimea, str. 77-78.
Nikolašević Ž., Đekić Branka, Smederevac S., Mitrović D. i Čolović P. (2006). Ispitivanje heritabilnosti osobina ličnosti prema Ajzenkovom modelu – studija blizanaca. 54. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Zlatibor, 24 -27. maj, Knjiga rezimea str. 67.
Kaluđerović Jovana, Smederevac S. i Čolović P. (2006). Osobine ličnosti osoba sklonih zloupotrebi psihoaktivnih supstanci. 54. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Zlatibor, 24 -27. maj, Knjiga rezimea str. 68.
Barišić S., Smederevac S., i Mitrović D. (2005). Procena i evaluacija osoba istog pola i osobine ličnosti procenjivača. 53. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Sokobanja, 18 - 21. maj, str. 87.
Mikloš Jelena, Smederevac S., i Mitrović D. (2005). Procena i evaluacija osoba suprotnog pola i osobine ličnosti procenjivača. 53. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Sokobanja, 18 - 21. maj, 84-85.
Genc Ana, Mitrović D., i Smederevac S. (2005). Struktura konstrukta empatije i relacije sa osobinama ličnosti. 53. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Sokobanja, 18 - 21. maj, str. 82-83.
Mitrović D., Smederevac S., Čolović P. (2005). Relacije Goldbergove verzije Katelovog 16 PF i upitnika FIBI. Saopštenje sa štampanim rezimeom, 53. Naučno- stručni skup psihologa Srbije, Sokobanja, 18 - 21. maj, str. 83.
Smederevac S., Mitrović D., Čolović P., Ivković Nada (2005). Relacije između osobina ličnosti prema teoriji osetljivosti na potkrepljenje i petofaktorskog modela. Saopštenje sa štampanim rezimeom, XI naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, 3 - 4. februar, str. 84.
Čolović P., Smederevac S. i Mitrović D. (2005). Metrijske karakteristike i konstrukt validnost instrumenta za procenu ličnosti prema modelu Pet velikih dimenzija ličnosti. Saopštenje sa štampanim rezimeom, XI naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, 3 - 4. februar, str. 85.
Smederevac, S. i Novović, Z. (2004). Eksperimentalno ispitivanje relacija između osobina ličnosti i procene samoefikasnosti. Rad prezentovan na Saboru psihologa Srbije na Kopaoniku.
Čolović, P. i Smederevac, S. (2004). Evaluacija sedmofaktorskog modela ličnosti merenog upitnikom UKL 7. Rad prezentovan na Saboru psihologa Srbije na Kopaoniku.
Smederevac, S., Novović, Z., Milin, P., Janičić, B., Pajić, D. (2003). Samohendikepiranje kao strategija suočavanja sa očekivanim neuspehom. Rad prezentovan na Saboru psihologa Srbije u Banji Koviljači
Smederevac, S., Novović, Z., Milin, P., Živković, D. (2003). Psihofizičko stanje kao strategija samohendikepiranja. Rad prezentovan na Saboru psihologa Srbije u Banji Koviljači.
Simić, I., Stokić, S. i Nišević, S. (1996). Psihološka priprema dece i adolescenata za hirurško lečenje. Rad prezentovan na jugoslovenskim pedijatrijskim danima u Nišu.
Smederevac, S., Rašović, M., Šećerov, M. i Kurbalija, D. (2001). Praksofilija i osobine ličnosti iz simuliranog Katelovog upitnika 16PF (Goldberg). Rad prezentovan na Danima empirijske psihologije u Beogradu.
Cvetinov, M., Stokić, S. i Nišević, S. (1996). Neke karakteristike funkcionisanja porodica sa dijagnostikovanim hematološkim oboljenjem. Rad prezentovan na jugoslovenskim pedijatrijskim danima u Nišu.
Stokić, S. i Nišević, S. (1996). Psihosocijalne karakteristike porodica adolescenata sa dijagnostikovanom epilepsijom. Rad prezentovan na jugoslovenskim pedijatrijskim danima u Nišu.
Nišević, S., Simić, I. i Stokić, S. (1996). Efekti psihološke pripreme dece za hiruršku intervenciju. Rad prezentovan na Saboru psihologa u Vrnjačkoj Banji.
Cvetinov, M., Stokić, S. i Nišević, S. (1996). Funkcionisanje porodice adolescenata sa dijagnotikovanim malignim oboljenjem. Rad prezentovan na Saboru psihologa u Vrnjačkoj Banji.
Stokić, S., Nišević, S., Barišić, T., Simić, I. (1996). Atribucioni stil dece sa recidivirajućim abdominalnim bolom i opstruktivnim bronhitisom. Rad prezentovan na Saboru psihologa u Vrnjačkoj Banji.
Smederevac, S., Rašović, M., Šećerov, M. i Kurbalija, D. (2001). Praksofilija i osobine ličnosti iz simuliranog Katelovog upitnika 16PF (Goldberg). Rad prezentovan na Danima empirijske psihologije u Beogradu.

 
© 2011 MyDay Interactive