Prof. dr Aleksandra Stojadinović
Klinika za pedijatriju, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

Email
 astojadinovic2@gmail.com


Obrazovanje
2004.doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1998.završena specijalizacija pedijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu
1997.magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1989.doktor medicine, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu


Naučna zvanja
od 2012.Vanredni profesor na Katedri za pedijatriju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu
2006-2012.Docent naKatedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
2001-2006.Asistent na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu


Prethodno profesionalno iskustvo
od marta 2014.upravnica Klinike za pedijatriju u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
novembar 2008 – mart 2014. načelnica Službe za opštu i adolescentnu pedijatriju i epileptologiju u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
jul 2001 – novembar 2008. načelnica odeljenja za opštu i adolescentnu pedijatriju sa toksikologijom u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
mart 1998 – jul 2001. pedijatar na odeljenju za Opštu i adolescentnu pedijatriju sa toksikologijom


 
© 2011 MyDay Interactive