Zemlje blizanaca

Blizanci su fenomen koji zahvata celokupnu ljudsku vrstu, blizance ćemo pronaći kako na najistočnijim, tako i na najzapadnijim mestima naše planete, kako na severu tako i na jugu. Svim ljudima je poznat fenomen blizanaca i javlja se u svakoj kulturi. Ova činjenica nije spektakularna i svima nam je poznata, ali da li ste se zapitali da li je zastupljenost blizanaca u svakoj kulturi ista? Postoje li zemlje blizanaca?

Iako ovo pitanje nije uobičajeno, ono može biti veoma važno za nauku. Naime, ako se blizanci češće pojavljuju u nekoj populaciji, postoji mogućnost da članovi te populacije poseduju neke karakteristike koje tome doprinose, te izučavanjem te populacije možemo dobiti uvid u takve karakteristike.

Kako bi se istraživači upustili u ovaj problem, potrebne su im baze podataka u kojima su sadržane informacije o broju blizanačkih parova u svakoj državi. Doći do ovih podataka u razvijenim državama nije veliki problem, s obzirom na to da razvijene države imaju matične knjige, gde se tačno beleži svako rođeno dete u državi. Međutim, zemlje u razvoju poput velikog broja zemalja u Africi, ne poseduju ovakve registre i samim time doći do podataka o broju blizanaca nije lak posao. Istraživači su morali sami da krenu u poduhvat registrovanja blizanačkih parova u zemljama u razvoju, kako bi se sprovela studija koja bi uporedila broj blizanaca između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju.

Istraživači su u periodu od 1986. pa do 2010. registrovali parove blizanaca u čak 76 zemalja u razvoju. Ova baza podataka sadrži podatke za oko 2.5 miliona rođenja blizanaca, kao i za 1.4miliona žena koje su rodile blizance.

Ono do čega su istraživači došli jeste podatak da se u zemljama u razvoju, koje su bile uključene u studiju, rađa 13.6 blizanaca na 1000 rođenja. Ova stopa se kreće u evropskim zemljama, Australiji i SAD od 9 do 16 blizanaca na 1000 rođenja. Kada ovu široku sliku konkretizujemo, najveća stopa blizanaca se pronalazi u zapadnoj Africi gde se rađa više od 18 blizanaca na 1000 rođenja. Najveća stopa blizanaca se pronalazi u afričkoj državi Benini, gde ova stopa iznosi 27.9 blizanaca na 1000 rođenja, stopa koja je duplo veća od prosečne! Ova neobično velika stopa blizanaca može biti povezana sa etničkom grupom Yoruba čiji pripadnici se mogu pronaći kako u državi Benin tako i u Nigeriji i Togou, državama u kojima je takođe zabeležena veća stopa blizanaca.

Najmanja stopa blizanaca se pronalazi u zemljama Latinske Amerike i Azije, gde ta stopa iznosi manje od 8 blizanaca na 1000 rođenja. Izuzetak jesu Karipska ostrva, gde živi veliki broj afričkih doseljenika, i ta stopa iznosi 14 blizanaca na 1000 rođenja.

Jasno objašnjenje razlika u učestalosti rađanja blizanaca u različitim regionima sveta, još uvek ne postoji. Ono što istraživači jesu uvideli jeste da činioci poput majčinih godina, dijete i genetskog faktora koji se prenosi ženskom linijom, mogu uticati na povećan broj blizanačkih parova. Potencijalan problem, prilikom objašnjavanja ovog fenomena, jeste to što ovakve studije uključuju samo rođene blizance, dok se zapaža da blizanci češće umiru pri rođenju. Pored toga, najveća stopa smrtnosti dece jeste u Africi, što potencijalno može ukazati i na to da bi razlika u broju blizanaca između razvijenih i nerazvijenih zemalja bila još veća kada bi stanovnici afričkog kontinenta imali medicinsku negu kakvu imaju ljudi razvijenih zemalja.