Formular za prijavu podataka o blizanačkom paru

Ukoliko želite da prijavite neblizanački par dece ili odraslih za učešće u istraživanju, molimo vas da upotrebite formular za prijavu para neblizanačkog para.

Molimo Vas da obavezno unesete imejl adresu i najmanje jedan kontakt telefon kako bi vas naši istraživači kontaktirali u vezi sa učešćem u istraživanju. Ukoliko imate tehničkih problema sa upotrebom formulara, molimo Vas da nam se obratite na adresu star@ff.uns.ac.rs.

Važno: neophodno je da blizanci stariji od 17 godina navedu svoje jedinstvene imejl adrese za kontakt.

Prvi blizanac

Molimo Vas da datum rođenja unesete u formatu D.M.G. (npr: 4.12.1980.).
Drugi blizanac